Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 27 stycznia 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się Forum Gospodarcze Polska – Indie, poświęcone perspektywom rozwoju współpracy gospodarczej z Indiami.

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Indii, w tym perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej sprawiają, że podniesienie poziomu relacji dwustronnych z Indiami będzie dla Polski jednym z zadań priorytetowych w obszarze polityki wobec Azji. Obchodzona w 2014 roku 60-ta rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych RP z Indiami stwarza doskonałą okazję dla rozwoju dwustronnych kontaktów z jednym z ważniejszych partnerów Polski w tym regionie świata.

Celem spotkania, adresowanego do polskich przedsiębiorców współpracujących z partnerami indyjskimi lub zainteresowanych podjęciem takiej współpracy w przyszłości, jest omówienie uwarunkowań lokalnych istotnych dla działań polskiego biznesu na rynku indyjskim. Podczas seminarium przedstawione zostaną aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy obu krajami, perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych i współpracy inwestycyjnej.

Forum odbędzie się z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, organizacji samorządu gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu z Polski i z Indii, przedstawicieli Ambasady RP w New Delhi i Ambasady Indii w Warszawie oraz ekspertów międzynarodowych specjalizujących się w tematyce współpracy polsko-indyjskiej. W ramach Forum odbędą się spotkania i konsultacje w formule C2B oraz B2B.

Forum Gospodarcze Polska – Indie organizowane jest z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, przez Krajową Izbą Gospodarczą i Indyjsko-Polską Izbą Gospodarczo-Handlową oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Konfederacją Lewiatan.