1.    Minister Radosław Sikorski zaprosił do współpracy przy opracowaniu wspólnych zasad komunikacji marki Polska branżę komunikacji marketingowej.

Przeprowadzono audyt dostępnych dokumentów strategicznych, które powstały w instytucjach publicznych w ciągu ostatnich 10 lat. Minister przy zaangażowaniu Departamentu Dyplomacji Publicznej doprowadził do zakończenia prac nad dokumentem „Zasady komunikacji marki POLSKA”, który uwzględniał rozwiązania zastosowane w audytowanych dokumentach strategicznych, oraz koncepcję marki Polska opracowaną na zamówienie Krajowej Izby Gospodarczej przez Wallego Olinsa – koncepcja „Creative Tension”.

Dokument ten został zatwierdzony przez Radę Promocji Polski i przekazany instytucjom publicznym, jako instrukcja wspierająca działania promocyjne Polski. Głównym celem tego dokumentu jest uwspólnianie komunikatów wychodzących z instytucji publicznych promujących Polskę. Dzięki przyjęciu dokumentu strategicznego, wyjaśniającego, jak należy mówić o Polsce, komunikaty takie zyskają zidentyfikowanego nadawcę, a reputacja marki kraju ulegnie wzmocnieniu. W konsekwencji przełoży się to na lepszą pozycje Polski w świecie – tak w sferze gospodarczej, jak i politycznej.

2.    „Zasady komunikacji marki POLSKA” posłużyły, jako dokument wyjściowy, do strategicznych założeń kampanii przygotowywanej na 25 lecie Wolności. Prace nad znakiem i hasłem, który sygnował spot promujący Polskę na 25 lecie Wolności, prowadziła Firma Saffron Wallego Olinsa. W sposób spójny, miał on wynikać z dokumentu „Zasady komunikacji marki POLSKA”.

3.    Rada Promocji Polski uznała, że znak kończący kampanię, zasługuje na dalsze opracowanie jako potencjalne logo dla Polski. W ten sposób powstała linia graficzna znaku – 3 logotypy.
Linia graficzna znaku została zatwierdzona przez Radę Promocji Polski, a Minister Radosław Sikorski wskazał, że ostateczny wybór i implementacja znaku powinien się odbyć przy możliwie szerokiej akceptacji społecznej w drodze głosowania.

4.    Przedsiębiorcy z SKM SAR zwrócili się do organizacji przedsiębiorców z propozycją wspólnego zaangażowania w Projekt. Do projektu przystąpili: Konfederacja Lewiatan, KIG, Pracodawcy RP. Wspólnie przygotowano kampanię reklamową na rzecz społecznego wyboru jednej wersji logotypu spośród znaków, przyjętych jako linia graficzna logo dla Polski wraz z hasłem „Polska. Spring into New”, przez Radę Promocji Polski.

5.    Konferencja prasowa projektu w Centrum Prasowym Foksal w dniu 14 października
o godzinie 11:00, będzie startem kampanii powszechnego wyboru logo dla Polski, które będzie miało szansę stać się oficjalnym logo kraju. Kampania jest całkowicie finansowana ze środków prywatnych przy wsparciu Medialnych Partnerów Strategicznych. Patronat nad wyborem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

6.    Polacy sami wybiorą logotyp spośród 3 znaków zaakceptowanych jako linia graficzna Znaku. Wybory Logo dla Polski potrwają od 14 października do 28 października br. i odbywać się będą na stronie www.logodlapolski.pl.

7.    Po przeprowadzeniu wyboru Znaku przez Polaków i opracowaniu Księgi Znaku prawa do logotypu zostaną przekazane nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa.