Amadeus wprowadza innowacyjną platformę IT dla portów lotniczych – Amadeus Airport Common Use Service (ACUS)

  • Oparta na chmurze platforma pozwoli lotniskom ograniczyć przestrzeń i wydatki związane z utrzymywaniem własnej infrastruktury IT
  • Skalowalność oznacza, że można je dostosować do dowolnej wielkości lotniska, linii lotniczej czy firmy obsługi naziemnej
  • Dzięki platformie porty lotnicze poprawią wrażenia podróżnych, eliminując kolejki i zmniejszając frustrację pasażerów
  • Rozwiązanie umożliwi lotniskom zwiększenie elastyczności i szybsze reagowanie na nieprzewidziane sytuacje z dowolnego miejsca

Warszawa, 26 marca 2014 r.:Firma Amadeus zwiększyła zaangażowanie na rzecz przyszłego rozwoju lotnisk dzięki wprowadzeniu Amadeus Airport Common Use Service (ACUS) – platformy nowej generacji dla portów lotniczych, która umożliwia wykonywanie wszelkich operacji dotyczących obsługi pasażera. Rozwiązanie oparte na modelu chmury typu SaaS (ang. Software as a Service) pozwoli liniom lotniczym i obsłudze naziemnej dzielić przestrzeń i zasoby informatyczne lotniska, eliminując wydatki na hosting i ich rozbudowę.

Wdrożenie Amadeus ACUS umożliwi lotniskom wyeliminowanie kosztownych systemów funkcjonujących wewnątrz ich struktury, redukując wydatki operacyjne z nimi związane i minimalizując ich wpływ na środowisko. Ponadto platforma podniesie sprawność i elastyczność reagowania na nieprzewidziane sytuacje, takie jak nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych czy wzmożony ruch lotniczy w godzinach szczytu. Linie lotnicze będą mogły także obniżyć koszty dzięki scentralizowanej łączności z lotniskami i uproszczeniu obsługi pasażerów. Usprawnienia te znacząco poprawią doświadczenia pasażerów korzystających z usług portów lotniczych.

 

Najważniejsze cechy Amadeus ACUS to:

  • Technologia wirtualizacji aplikacji – zmniejsza wymagania portów lotniczych dotyczące sprzętu dostępnego na miejscu, ograniczając wydatki i potrzeby w zakresie przestrzeni
  • Dostępność za pośrednictwem modelu SaaS oraz centralne zarządzanie w supernowoczesnym centrum danych – zapewnia skalowalność i elastyczność liniom lotniczym, obsłudze naziemnej i lotniskom dowolnej wielkości
  • Działanie bazujące na bezpiecznej łączności sieciowej i komunikacji 4G – dzięki temu rozwiązanie jest szybkie i łatwe do wdrożenia i utrzymania, zdolne do prowadzenia operacji zarówno na lotnisku, jak i poza nim
  • Połączenie ze wszystkimi systemami kontroli lotów (ang. Departure Control System) i aplikacjami lotniskowymi – opłacalna i scentralizowana łączność dla linii lotniczych rozwijających swoją sieć na nowe lotniska przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sieciowych
  • Kompletna dostawa rozwiązania typu end-to-end – od oprogramowania do sprzętu użytkownika końcowego z 24/7 wsparciem na miejscu
  • Zgodność ze standardami branżowymi (CUPPS[1] i PCI[2]) – zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania

„Porty lotnicze bardzo dynamicznie się rozwinęły – od dedykowanych stanowisk odpraw w kierunku znacznie bardziej elastycznego i współdzielonego środowiska. Są już gotowe na większe zmiany w celu maksymalizacji działań handlowych i operacyjnych, co może przynieść ogromną wydajność wynikającą z usług wspólnego użytkowania. Linie lotnicze już wybrały technologię chmury do uruchomienia wielu istotnych, zarządzanych centralnie aplikacji. Wierzę, że porty lotnicze podążą za tym trendem, wykorzystując Amadeus ACUS. Nasza platforma pozwoli lotniskom inteligentniej wykorzystywać swoje zasoby, poprawiając doświadczenia pasażerów i wykonując kolejny krok w kierunku przyszłego rozwoju” – powiedział John Jarrell, Head of Airport IT w Amadeus.

Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając stoisko Amadeus na Passenger Terminal Expo (PTE) w Barcelonie w dniach 25-27 marca lub wchodząc na stronę Airport IT LinkedIn.



[1] Common Use Passenger Processing System: nowe standardy IATA CUPPS, które zastapią regulację IATA 1797 i ujednolicą interfejsy aplikacji lotniczych i platform CUTE (Common Use Terminal Equipment)

[2] Peripheral Component Interconnect: magistrala przyłączania komputerów i ich urządzeń peryferyjnych