Europ Assistance Polska rozwija swoją ofertę usług assistance o programy wspierające klientów prowadzących aktywny tryb życia. Nowa oferta assistance zawierająca takie programy jak assistance rowerowy, assistance zimowy czy fitness assistance jest odpowiedzią na rosnąca popularność aktywnej formy spędzania czasu, a także dbałość o kondycję i zdrowie Polaków.

 

Polacy są fit

Przeprowadzone we wrześniu 2013 roku badanie opinii społecznej (CBOS: Aktywność fizyczna Polaków) potwierdza rosnącą popularność sportowego trybu życia Polaków. Z deklaracji respondentów wynika, że 66% uprawiało sport bądź ćwiczenia w ciągu ostatniego roku, przy czym 40% podejmowało aktywność fizyczną regularnie, a 26% – sporadycznie. Najpopularniejszym sportem Polaków jest gimnastyka, fitness i aerobik (52%), jazda na rowerze (51%), a także bieganie (41%)  i ćwiczenia na siłowni (40%). Co trzeci Polak regularnie gra w piłkę nożną, a co czwarty – tańczy. Lubimy także turystykę pieszą (24%) i pływanie (20%).

Polacy najczęściej uprawiają sport dla zdrowia (70%) i dla przyjemności (61%). Europ Assistance Polska chcąc wspierać Polaków w tych prozdrowotnych postawach, wprowadziła do swojej oferty nowe programy, zapewniające pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach.

 

Rower pod ochroną

Według badania CBOS, aż 97% Polaków deklaruje umiejętność jazdy na rowerze. Ten sport znalazł się również w czołówce najbardziej popularnych aktywności. W odpowiedzi na ten trend, Europ Assistance Polska wprowadziła w maju ubiegłego roku assistance rowerowy. W ramach tego programu, w razie awarii lub uszkodzenia roweru w wyniku nieszczęśliwego wypadku, rowerzyści mogą liczyć na transport jednośladu z miejsca zdarzenia do najbliższego serwisu lub do miejsca zamieszkania. Dodatkowo firma pokryje koszty naprawy uszkodzonego roweru, a w przypadku braku możliwości jego naprawy –  koszty zakupu nowego roweru do sumy określonej w ubezpieczeniu. Assistance rowerowy obejmuje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela, gdy w wyniku awarii lub uszkodzenia roweru dojdzie do uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich. Program gwarantuje również pomoc medyczną, w ramach której przysługują takie świadczenia, jak: transport medyczny, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, organizacja operacji i rehabilitacji, wizyta u psychologa, a także wizyta pielęgniarki. Rowerzyści mogą również liczyć na całodobowy dostęp do infolinii medycznej, a także dostęp do informacji na temat cen rowerów i akcesoriów, danych teleadresowych sklepów rowerowych i serwisów, imprez, rajdów i zlotów oraz dostępności  biletów na wybrane wydarzenia sportowe.

 

Na fitness z polisą

Gimnastyka i fitness to również czołowa aktywność Polaków uprawiana regularnie. Jak każdy sport, obarczona jest wysokim ryzykiem kontuzji. Ale i o ten obszar zadbała Europ Assistance Polska wprowadzając do oferty fitness assistance. Osoby posiadające fitness assistance mogą skorzystać z całodobowej i nieodpłatnej pomocy w razie kontuzji czy nieszczęśliwego wypadku. Pakiet zawiera takie świadczenia jak: wizyta lekarza, transport medyczny, organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, dostarczenie leków i sprzętu rehabilitacyjnego, ubezpieczenie NNW a także dostęp do infolinii medycznej. Ubezpieczony jest również sprzęt sportowy (w tym rower). W bardziej rozbudowanej formie program zawiera również assistance podróżny, gwarantujący pomoc medyczną i informacyjną poza granicami kraju. Chroniony jest także bagaż ubezpieczonego, a w razie odwołania lub opóźnienia lotu, ubezpieczeni mogą liczyć na zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania. W skład fitness assistance wchodzą również usługi concierge, gwarantujące m.in. organizację biletów na wydarzenia sportowe i kulturalne, wizyty u lekarzy specjalistów oraz dietetyka, organizację udziału w szkoleniach sportowych, a także organizację wyjazdów sprofilowanych pod kątem uprawianej aktywności fizycznej.

 

Assistance dla amatorów białego szaleństwa

Fani śnieżnych sportów mogą również liczyć na ochronę Europ Assistance Polska. Firma wzbogaciła swoją ofertę o assistance zimowy, który gwarantuje całodobową pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania podczas uprawiania narciarstwa. Warto dodać, że pakiet ten zawiera ubezpieczenie OC, na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim lub ich mieniu. W wersji rozszerzonej, assistance zimowy wzbogacony jest o świadczenia pomocy w razie opóźnienia lub zagubienia bagażu, a także zwrot kosztów naprawy sprzętu sportowego. Dodatkowo pakiet gwarantuje również pomoc w razie kradzieży lub zagubienia dokumentów tożsamości oraz kart płatniczych i kredytowych. 

Rozszerzenie naszej oferty o programy wspierające aktywnych klientów stanowi doskonałą odpowiedź na bieżące trendy, ale to również potwierdzenie ewolucji usług assistance, które obejmują swoim zakresem coraz to nowe grupy odbiorców. Co więcej, programy te dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów, wspierają ich w codziennym życiu, realizacji ich pasji i rozwoju zainteresowań. To właśnie Care Services, czyli nowy wymiar usług assistance – dodaje Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy Europ Assistance Polska.