Spółka INTERFERIE S.A. w pierwszym kwartale 2015 roku wypracowała lepszy o ponad 2,3 mln złotych wynik netto niż w tym samym okresie 2014 roku, osiągając 869 tys. złotych zysku netto.

Ponadto, Spółka odnotowała wzrost przychodów aż o 27 proc. Tym samym, pierwsze miesiące tego roku spółka INTERFERIE S.A. może zaliczyć do bardzo udanych.   

W raporcie za pierwszy kwartał 2015 roku INTERFERIE S.A. mogą pochwalić się zyskiem netto w wysokości 869 tys. złotych w porównaniu ze stratą w tym samym okresie roku ubiegłego, która wyniosła 1.485 tys. złotych. Jeszcze lepiej wypada porównanie wyniku brutto. Prawie o 1,4 mln złotych jest lepszy wynik z działalności operacyjnej. Podobnie optymistycznymi przychodami może pochwalić się Spółka, które wynoszą 9.518 tys. złotych w porównaniu do 7.468 tys. złotych za rok ubiegły.

– W ostatnich miesiącach wysiłek całego zespołu zarządzającego INTERFERIE S.A. skoncentrowany został na budowaniu wartości posiadanych aktywów Spółki. W efekcie, w pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy zdecydowany wzrost przychodów, aż o 27 procent. To, zarówno dla nas, jak i naszych inwestorów olbrzymi sukces. Nie bez znaczenia jest również fakt, że udało się to osiągnąć w okresie uznawanym za najtrudniejszy dla Spółki. To dla nas również potwierdzenie, że przyjęta strategia biznesowa, polegająca na optymalizacji kosztów, podpisaniu kilku umów, zwiększających nasze przychody oraz nowa polityka sprzedaży przynosi spodziewane efekty – mówi Jan Koman, Prezes Zarządu INTERFEREIE S.A.
Ponadto, początek 2015 roku to również kontynuacja intensywnego procesu modernizacji technicznej i technologicznej posiadanego majątku, w związku z którym Spółka poniosła nakłady inwestycyjne.

– Spółka INTERFERIE poprawiła również wskaźniki płynności finansowej. W ślad za tym poprawie uległy te dane, które są dla branży hotelarskiej szczególnie ważne, w tym przychód za dostępność pokoi oraz przychód za sprzedaż pokoi. Ponadto, wykazujemy się bardzo dobrymi wynikami ze sprzedaży i doskonałą na tle całej branży frekwencją – dodaje Jan Koman.

Spółka INTERFERIE w pierwszym kwartale 2015 roku uzyskała większy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przychód na wskaźniku RevPAR oraz lepszy niż w latach poprzednich wskaźnik ADR.  Frekwencja miejsc hotelowych w obiektach INTERFERIE wzrosła o 15% w porównaniu do roku ubiegłego.

 

IQ 2014

IQ 2015

ADR

181,14 zł

198,96 zł

RevPAR

93,33 zł

129,84 zł

 

Zarząd INTERFERIE S.A. prognozuje, że również kolejne miesiące 2015 roku będą pomyślne dla Spółki.