25 lutego w raporcie bieżącym Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował o wzroście jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w styczniu 2014 r.

Wzrost ten w porównianiu z analogicznym okresem w 2013 roku wynosi aż 75,8%, z 26 mln złotych na 45,7 mln złotych.013 r.

Z raportu Rainbow Tours również wynika, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu styczniu 2014 r. 46,7 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w którym przychody wyniosły 27,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 71,7 %.