temat           prezentacja rzeźb w ramach cyklu „Odzyskane dziedzictwo”

miejsce        Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25 – Oddział Muzeum Niepodległości

czas             26 lutego 2015 r. (czwartek), godz. 10.00

Już jutro zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie wzbogacą się o cztery rzeźby, które w XIX w. stanowiły ozdobę Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, będącego obecnie siedzibą Muzeum. W uroczystości weźmie udział Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Rzeźby zostały wykonane przez nieznanego autora na polecenie Jana Zawiszy, który zakupił pałac w 1863 r.  Były ozdobą prostokątnego tarasu ogrodowego, znajdującego się po wschodniej stronie budynku. Zgodnie z ówczesnymi upodobaniami epoki oraz archeologicznymi zainteresowaniami Jana Zawiszy, rzeźby były kopiami antycznych marmurów.

Wszystkie cztery dzieła zostały wykonane z białego marmuru kararyjskiego. Uosabiają cztery pory roku i obrazują ciągłość ich zmian. Symbolizowały też związek życia z naturą. Postacie zaprezentowane są w kontrapoście, w długich, pofałdowanych antycznych szatach. Wśród nich są trzy kobiety i jeden mężczyzna. Wiosna przedstawiona została z wieńcem kwiatów na głowie oraz z bukietem w prawej dłoni. Lato symbolizuje kobieta z kłosami zboża we włosach, odsłaniająca lewą pierś i bark. W lewej dłoni trzyma róg obfitości, w prawej zaś kiść owoców. Z kolei jesień w prawej dłoni niesie owoce, będące symbolem plonów jesiennych. Natomiast zima to sędziwy mężczyzna z brodą, w szacie z kapturem nasuniętym na głowę i rękoma skrzyżowanymi na piersi.

Do sierpnia 1944 r. rzeźby zdobiły taras pałacowy. Niestety, w czasie powstania warszawskiego pałac znalazł się na linii frontu i w blisko siedemdziesięciu procentach został zniszczony. Podczas odgruzowywania odnaleziono rzeźby i przekazano je m.in. do Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy.

Po kilkudziesięciu latach wszystkie cztery rzeźby wracają do Pałacu Przebendowskich/Radziwiłów, Uroczyste przekazanie rzeźb odbędzie się w ramach nowego cyklu przygotowanego przez Muzeum Niepodległości „Odzyskane dziedzictwo”.

Serdecznie zapraszamy,