Kluczowe wskaźniki (porównanie r/r)

• W październiku SAS przewiózł łącznie 2,7 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 7,9%.
• ‎‎‎Łączny ruch pasażerski (mierzony wskaźnikiem RPK) zwiększył się o 7,2%.
• Łączna liczba oferowanych miejsc (mierzona wskaźnikiem ASK) wzrosła o 4,2%.
• ‎ Całkowity współczynnik wykorzystania miejsc zwiększył się o 2,1 p.p. do 75,8%.
• Zarówno wskaźnik zysku jak i przychodów jednostkowych (PASK) wzrosły we wrześniu odpowiednio o 1,9% i 4,6%. Po uwzględnieniu różnic kursowych zysk zmniejszył się o 1,9%, natomiast przychody jednostkowe wzrosły o 0,7%.

Trendy rynkowe, zmiany w zakresie zysku i przychodów jednostkowych

Warunki panujące na rynku są nadal dużym wyzwaniem. Od wprowadzenia rozkładu letniego 2014 współczynnik wykorzystania miejsc poprawił się, a październik 2014 roku był siódmym z rzędu miesiącem, w którym SAS odnotował poprawę w zakresie tego współczynnika w porównaniu z rokiem ubiegłym.

We wrześniu wskaźniki zysku i przychodów jednostkowych (PASK) wzrosły odpowiednio o 1,9% i 4,6%. Po uwzględnieniu różnic kursowych zysk zmniejszył się o 1,9%, natomiast PASK wzrósł o 0,7%, co było zgodne z oczekiwaniami. W październiku 2014 roku zmiana PASK po uwzględnieniu różnic kursowych powinna także pozostać prawie na niezmienionym poziome w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zmiany w ruchu pasażerskim na trasach obsługiwanych przez SAS w październiku

Liczba oferowanych przez SAS miejsc wzrosła w październiku o 4,7%.

Ruch pasażerski wzrósł o 8,1%, co przełożyło się na poprawę współczynnika wykorzystania miejsc o 2,3 pp., tj. do 74,6%. Ruch pasażerski na obsługiwanych przez SAS trasach międzykontynentalnych wzrósł o 4,8%, głównie dzięki połączeniom do USA. Ruch pasażerski na obsługiwanych przez SAS trasach europejskich i skandynawskich zwiększył się o 11,7%. Wzrost ten był największy na trasach popularnych wśród turystów.

Ruch na trasach krajowych zwiększył się o 4,4%, czemu towarzyszy pozytywny trend w zakresie współczynnika wykorzystania miejsc.