W Kopenhadze osiągnięto porozumienie przewidujące stworzenie jednej dużej fundacji na rzecz innowacji, o rocznym budżecie 1,5 mld DKK, której zadaniem jest czuwanie, aby znaczne inwestycje w badania i rozwój prowadziły do konkretnych rozwiązań związanych z wyzwaniami społecznymi, wzrostem gospodarczym i stworzeniem nowych miejsc pracy.

 

Stworzenie fundacji jest wynikiem porozumienia zawartego między rządem duńskim a partiami politycznymi, Venstre (Duńska Partia Libelarna), Dansk Folkeparti (Duńska Partia Ludowa), Enhedslisten (Sojusz Czerwono-Zieloni), Sojuszem Liberalnym oraz Det Konservative Folkeparti (Konserwatywna Partia Ludowa).

Strategia na rzecz innowacji

Dania posiada od niedawna potężną, rządową fundację na rzecz innowacji o nazwie „Fundacja na rzecz duńskich innowacji – fundacja promująca badania strategiczne, zaawansowane technologie i innowacje“.

Rząd Danii oraz wspomniane partie polityczne uzgodniły przegląd systemu badań i innowacji, dzięki któremu publiczne inwestycje w badania i rozwój, w jeszcze większym stopniu, przyczyniać się będą do opracowywania rozwiązań związanych z wyzwaniami społecznymi oraz będą generować wzrost i nowe miejsca pracy.

Przewidywany budżet fundacji to 1,5 mld DKK, a sama fundacja zostanie utworzona poprzez połączenie Duńskiej Rady na rzecz Badań Strategicznych, Duńskiej Krajowej Fundacji na rzecz Zaawansowanych Technologii oraz Duńskiej Rady na rzecz Technologii i Innowacji.

Ministra Nauki, Innowacji i Szkolnictwa Wyższego, Mortena Østergaarda niezmiernie cieszy fakt szerokiego poparcia dla porozumienia:

– „Po długich negocjacjach rząd duński i pozostałe partie polityczne osiągnęły porozumienie, dzięki któremu nasze systemy związane z badaniami i innowacjami będzie można w przyszłości odpowiednio modyfikować. Poprzez stworzenie jednej fundacji gromadzimy razem najlepszych badaczy i innowacyjne firmy, których zadaniem będzie przekształcenie konkretnych wyzwań społecznych i potrzeb związanych z innowacjami w konkretne projekty, działania partnerskie i w końcu w nowe rozwiązania, które zwiększą wzrost i zatrudnienie w Danii. Stworzenie tej nowej fundacji doprowadzi do redukcji liczby agencji przyznających granty i uproszczenia systemu – czyli rozwiązań rekomendowanych na tym obszarze”, mówi Morten Østergaard.

Nowa fundacja będzie w szczególności wspierać potrzebę tworzenia nowych rozwiązań w duńskich firmach oraz nowe społeczne partnerstwa innowacyjne, które będą powstawać od 2014 roku w odpowiedzi na globalne wyzwania społeczne.

Praca nowej fundacji prowadzona niezależnie od systemu politycznego, będzie opierać się na identyfikacji potrzeb społecznych i ekonomicznych.

Źródło: SPCC/ www.fivu.dk