Kanwą konkursowego projektu ma być wielkoformatowy kwiat, autorstwa Izy Rutkowskiej, zrealizowany w ramach projektu „Kocha, nie kocha”. Czekamy na zgłoszenia scenariuszy akcji animacyjnych, działań edukacyjnych, przedsięwzięć społecznych – pomysłów sprzyjających budowaniu relacji międzyludzkich.


W konkursie mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność społeczną, edukacyjną, oświatową i kulturalną, stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne chcące zaktywizować społeczność lokalną poprzez działanie społeczno-kulturalne.


Organizatorem konkursu jest Muzeum Łazienki Królewskie. Konkurs jest dwuetapowy.

Do 3 czerwca 2016 r. należy zgłosić pomysł na działanie społeczne z użyciem wielkiego kwiatu na adres: a.pietrzyk@lazienki-krolewskie.pl w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie: http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/wielki-kwiat-izy-rutkowskiej-uzyj-go


Najciekawsze projekty konkursowe zostaną poddane nietypowej licytacji. 12 czerwca 2016 r. w Łazienkach Królewskich, odbędzie się otwarta dla publiczności prezentacja pomysłów na wykorzystanie kwiatu. Publiczność będzie miała szansę skomentować i ocenić prezentowane projekty, a jej głos pomoże komisji w wyborze zwycięskiego pomysłu.


Szczegóły zasad konkursu wraz z regulaminem dostępne na stronie:

http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/wielki-kwiat-izy-rutkowskiej-uzyj-go