Chór chłopięcy Dresder Kreuzchor,w 2016 obchodzi 800-lecie.


W czasie Tygodnia Festiwalowego 15-24.04. koncerty chóru odbędą się nie tylko w Dreźnie, ale i za granicą. Jest on najstarszą instytucją w historii muzyki Drezna i w przeciwieństwie do innych chórów chłopięcych mogą w nim śpiewać jedynie chłopcy w okresie dojrzewania.

Drezdeńska Orkiestra Państwowa (1548) jest uważana za orkiestrę o najdłuższej tradycji. Dziedzictwo kompozytorów, którzy żyli i pracowali w Dreźnie jak Bach, Chopin, Mozart, Schütz, Rachmaninow, Richard Strauss, Weber i Wagner, do dziś ma ogromny wpływ na życie kulturalne miasta.