Warszawa, 5 marca 2014 r.: Amadeus i Europejska Komisja Turystyki (ang. European Travel Commission, ETC) zawarły strategiczne partnerstwo w celu promowania Europy jako destynacji turystycznej.

Współpraca ta jest elementem strategii „Destination Europe 2020”, która stanowi wspólną inicjatywę Komisji Europejskiej i ETC, mającą na celu wzmocnienie wizerunku Europy na odległych rynkach poprzez działania promocyjne oraz wdrażanie nowych technologii we współpracy z głównymi przedstawicielami branży. Amadeus poinformował o wprowadzeniu aplikacji VisitEurope w listopadzie 2013 roku.

Amadeus i ETC będą współpracować, aby wzmocnić konkurencyjność europejskiego sektora turystycznego jako jednego z głównych motorów wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

W ramach kooperacji Amadeus zaoferuje rozwiązania technologiczne oraz know-how w zakresie europejskiej branży turystycznej, natomiast ETC wniesie lokalną wiedzę 33 członków – Narodowych Organizacji Turystycznych (ang. National Tourism Organisation, NTO).

Amadeus i ETC będą współpracować w trzech głównych obszarach, w tym:

  • Technologicznym – Amadeus opracował VisitEurope, mobilną aplikację z funkcjonalnościami do
    innowacyjnego wyszukiwania i działania w mediach społecznościowych, która ma zachęcić
    podróżnych do odwiedzenia Europy (więcej informacji na stronie http://www.amadeus.com/blog/04/03/visiteurope-app/).
  • Prowadząc wspólne inicjatywy badawcze w celu analizy istotnych trendów w branży turystycznej
    i specyficznych uwarunkowań rynkowych.
  • W zakresie organizacji seminariów i programów edukacyjnych, pokazujących potencjał europejskiego przemysłu turystycznego, aby przyciągnąć większą liczbę turystów do Europy.

 

Obie organizacje skoncentrują również swoje wysiłki na angażowaniu wybranych firm branży turystycznej, aby osiągnąć cele strategii „Destination Europe 2020”.

Cieszymy się ze współpracy z kluczowymi przedstawicielami branży, którzy dążą do realizacji wspólnego celu, jakim jest promowanie Europy. Jestem przekonany, że pomoże nam ona wzmocnić pozycję Europy jako popularnego celu podróży dzięki naszej wiedzy oraz umiejętnemu łączeniu wysiłków – zarówno prywatnych, jak i państwowych – powiedział Peter De Wilde, Prezes Europejskiej Komisji Turystyki.

Komisja Europejska pragnie zaangażować całą europejską branżę turystyczną w promowanie naszego kontynentu jako destynacji turystycznej. Wspieramy działania, z których wszystkie europejskie kraje mogą czerpać korzyści, takie jak wykorzystywanie i wdrażanie nowych technologii w branży turystycznej – wyjaśnił Pedro Ortún, reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej.

W pełni popieramy cele określone przez ETC i Komisję Europejską w strategii „Destination Europe 2020”. Nasze partnerstwo stanowi przykład współpracy sektora prywatnego i publicznego w sektorze turystycznym. Cieszymy się, że możemy współtworzyć ten sojusz, dostarczając trzy kluczowe zasoby: technologię, globalny zasięg i znajomość branży, kształtując przyszłość turystyki w Europie – skomentował Juan Jesús García, Starszy Doradca, Dział Industry Affairs firmy Amadeus.

 

***

 

Informacje o Europejskiej Komisji Turystyki

Europejska Komisja Turystyki (ang. European Travel Commission, ETC) jest organizacją skupiającą Narodowe Organizacje Turystyczne (NTO). Powstała w 1948 roku w celu promowania Europy jako destynacji turystycznej wśród odległych krajów spoza Europy – początkowo w USA, a później w Kanadzie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Obecnie w jej skład wchodzi 33 członków NTO, w tym 8 spoza Unii Europejskiej.

Celem ETC jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Europy jako kierunku turystycznego oraz zwiększenie jej konkurencyjności dzięki wiedzy współdzielonej przez wszystkich członków, jak również stworzenie profesjonalnej platformy marketingowej do promocji Europy na rynkach zagranicznych.

Europa jest numerem jeden wśród światowych destynacji turystycznych z 535 mln międzynarodowych przyjazdów i ponad 50 proc. udziałem w światowym rynku turystycznym. Więcej informacji o ETC można znaleźć na stronie www.etc-corporate.org.

 

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla światowej branży turystycznej. Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi, porty lotnicze), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (korporacje, jak i spółki zarządzające podróżami tzw. travel management companies).

Amadeus zatrudnia około 10 000 pracowników na całym świecie, w placówkach w Madrycie (siedziba główna firmy), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny) oraz w 71 lokalnych Organizacjach Handlowych Amadeus na całym świecie.

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.

Spółka jest notowana na hiszpańskiej giełdzie pod symbolem „AMS.MC” oraz uwzględniona w indeksie giełdowym IBEX 35.

     

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl.