Ponad dziesięć kwalifikowalnych wniosków o wartości około 1,5 mld euro zgłoszono w ramach międzynarodowego konkursu projektowego zorganizowanego przez fińskie Ministerstwo Pracy i Gospodarki. Celem konkursu jest przyspieszenie procesu komercjalizacji innowacyjnych projektów w dziedzinie biogospodarki i stworzenie w Finlandii nowych biorafinerii.

W konkursie bierze udział wiele podmiotów z różnych sektorów biogospodarki. Wnioski te dotyczą projektów o różnej skali: od zakładów demonstracyjnych oszacowanych na wartość poniżej 1 mln euro do inwestycji w wymagające biorafinerie warte setki milionów euro.
„Z ogromną satysfakcją odebraliśmy zainteresowanie, jakim cieszył się konkurs. Z grupy tej na pewno uda się wyłonić zwycięzców, którzy będą w stanie zrealizować założony cel”, mówi Jussi Manninen, menedżer ds. rozwoju w Ministerstwie Pracy i Gospodarki Finlandii.
„Nasz konkurs przyciągnął uwagę także za granicą, skąd otrzymaliśmy szereg związanych z nim zapytań. Ideą konkursu bardzo zainteresowane były ministerstwa z innych krajów.  Zaproponowaliśmy, aby podobne modele były wykorzystywane w finansach publicznych UE”.
Wnioski złożone w ramach konkursu zostaną teraz ocenione przez panel ekspertów, w którego skład wchodzą fińscy i zagraniczni specjaliści zajmujący się sektorem finansowym, badaniami z dziedziny biogospodarki oraz rozwojem i przemysłem.
Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni pod koniec lutego 2015 roku. Kryteria wyboru zwycięzców obejmują czynniki takie jak: możliwość  inwestycji w dany projekt (50%), jego innowacyjność (25%) oraz wpływ na krajową gospodarkę (25%).
Ministerstwo Pracy i Gospodarki Finlandii tworzy grupę finansującą, która reprezentuje podmioty publiczne mające koordynować pozyskiwanie funduszy publicznych na fazę inwestycyjną trzech najlepszych propozycji złożonych w konkursie. Ponadto, zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości stu tysięcy euro.
Konkurs jest jednym z elementów nowego modelu funkcjonowania administracji publicznej, w myśl którego ma ona być stroną inicjującą inwestycje. Biorafineria nowej generacji, która powstanie dzięki takiemu wsparciu państwa, powinna być instalacją na skalę przemysłową, obejmująca nową technologię, która nie jest jeszcze wykorzystywana komercyjnie. Rafineria taka może być też zakładem demonstracyjnym, którego technologia lub produkty mają znaczny potencjał biznesowy.  Zasadniczym celem konkursu jest doprowadzenie do planowania procesu wdrażania i inwestycji, które będą mieć miejsce w Finlandii w najbliższych latach.

Źródło: SPCC/ Ministerstwo Pracy i Gospodarki Finlandii,  http://valtioneuvosto.fi