Espoo w Finlandii plasuje się najwyżej spośród 140 europejskich miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy w najnowszym  rankingu zrównoważonego rozwoju. 
Badanie poświęcone wyzwaniom zrównoważonego rozwoju w europejskich miastach zostało przygotowane na potrzeby holenderskiej prezydencji w UE w pierwszej połowie 2016 roku. Jego autorami są naukowcy z centrum Telos, ośrodka akademickiego dla lokalnych i regionalnych badań zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii.


Europejskie miasta z liczbą mieszkańców powyżej 100 tysięcy zostały poddane analizie przy uwzględnieniu 3 kategorii wskaźników: ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.


W ogólnym ujęciu, za najbardziej zrównoważone uznano miasta na północy Europy. Pierwszą „trójkę” w rankingu stanowią fińskie Espoo, Sztokholm w Szwecji oraz  Monachium w Niemczech. Kolejna w rankingu jest stolica Danii –Kopenhaga, za nią plasuje się Luksemburg. W czołówce najbardziej zrównoważonych miast znajdują się także inne skandynawskie miasta: Linköping (poz.5) w Szwecji a także Helsinki (7)  Tampere (8),  Umeå (9) i Oulu (12) w Finlandii.


Wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju okazały się bardzo zróżnicowane dla poddanych analizie miast. Wielkość populacji, dynamika demograficzna, region geograficzny, typologia i konkurencyjność, w tym na przykład wydajność pracy, okazały się ważnymi wyznacznikami skuteczności zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.


Z raportu wynika także, że miasta o liczbie mieszkańców 100 -250 tysięcy zdobywają najwyższe oceny w kategoriach  związanych z kapitałem społecznym i ekologicznym, natomiast znacznie większe metropolie prowadzą w obszarze kapitału ekonomicznego.

Zrównoważone miasta Europy – pierwsza „piętnastka” wraz z punktacją generalną:

1.    Espoo – 65,5
2.    Sztokholm – 63,9
3.    Monachium – 63,1
4.    Kopenhaga – 63,0
5.    Luksemburg – 62,9
5.  Linköping – 62,9
7. Helsinki – 62,8
8. Tampere – 62,3
9. Umeå – 61,9
10. Norymberga – 61,4
11. Innsbruck – 60,8
12. Oulu – 58,9
13. Hamburg – 58,7
14. Wiedeń – 58,3
15. Frankfurt – 58,1

Pełna treść raportu do pobrania (w języku angielskim w pdf) >>>