Polska w 2022 r. może się znaleźć w gronie 20 najbogatszych krajów świata, a to dzięki inwestycjom współfinansowanym z budżetu UE na lata 2014-2020.

 

Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które z budżetu unijnego dostaną więcej niż do tej pory. Przewidziano dla nas 105,8 mld euro (w tym 72,9 mld na politykę spójności a 28,5 mld euro na politykę rolną). Dla porównania: w latach 2007 – 2013 dostaliśmy około 102 mld euro, w tym 69 mld euro na politykę spójności i 26,9 mld euro na wspólną politykę rolną. Powody do satysfakcji powinny też mieć regiony z południa Polski – według dotychczasowych uzgodnień z resortem rozwoju regionalnego do Małopolski ma trafić prawie 2,9 mld euro. Więcej dostanie tylko województwo śląskie. I tu pojawia się dla nas niepowtarzalna szansa. Dzięki temu możemy dokonać skoku gospodarczego i cywilizacyjnego porównywalnego tylko z okresem szybkiej industrializacji na przełomie XIX i XX wieku.

Wyzwania przed województwem śląskim stoją jednak ogromne. W Polsce wielkość gruntów zdegradowanych ocenia się na około 5 tys. hektarów, z czego ponad tysiąc hektarów znajduje się w naszym województwie. Ile dokładnie – nikt nie wie, bo nie jest prowadzony wspólny rejestr. Jednak pewne jest, że wszystkie te grunty wymagają kosztownej i przemyślanej rewitalizacji.

Kolejny cel to unowocześnianie przemysłu. Na razie pod względem innowacji w produkcji i gospodarce polskie przedsiębiorstwa należą do najmniej aktywnych w Unii Europejskiej. Tymczasem dzięki innowacjom w gospodarce można uzyskać największe efekty ekonomiczne. Dlatego samorząd woj. śląskiego, we współpracy ze środowiskami biznesu i nauki, przygotował Regionalną Strategią Innowacji do 2020 r.Punktem wyjścia do strategii, oprócz dotychczasowych doświadczeń, są najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące mechanizmów programowania rozwoju na lata 2014-2020. Chodzi o wskazanie tzw. inteligentnych specjalizacji poszczególnych regionów, a także współpracę między nimi już nie tylko w skali europejskiej, ale i globalnej. Dla Śląska mogłyby to być np. zaawansowane technologie medyczne, czyste technologie węglowe czy innowacyjne, energooszczędne rozwiązania dla gospodarki. – Województwo śląskie ma bogate tradycje przemysłowe i ogromny potencjał rozwojowy – mówi prof. Jerzy Buzek, były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, dziś poseł PE. – Mamy dziś wielkie firmy samochodowe w Tychach, Gliwicach, i Bielsku-Białej, a wokół nich 180 mniejszych i większych, już o zasięgu światowym! Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stała się niemal polską Doliną Krzemową. Dobrze rozwija się branża informatyczna i outsorcing, ale też tradycyjne branże – doinwestowane hutnictwo, no i oczywiście energetyka. Nowe fundusze europejskie tworzą dla regionu możliwość dalszego dynamicznego rozwoju. Musimy tę szansę wykorzystać.

Profesor Jerzy Buzek jest współorganizatorem niezwykle ważnej Konferencji, która pokaże jak rozwiązywać wskazane wyżej problemy oraz jak dobrze wykorzystać środki, które nasz region dostanie w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Premier Jerzy Buzek wygłosi w ramach tej Konferencji prelekcję pt. „Środki na innowację i rewitalizację – spojrzenie z Brukseli”. Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wyjaśni w swoim wystąpieniu, jakie są źródła pozyskiwania środków na innowacje i rewitalizację w perspektywie finansowej 2014-2020. Będzie też okazja zapoznać się procedurami pozyskiwania środków– przestawi je Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Konferencję chcemy też potraktować jak źródło bardzo praktycznej wiedzy o wykorzystaniu funduszy unijnych. Stąd uczestnictwo w dyskusji wielu osób, które od lat z powodzeniem realizują projekty unijne. Już w trakcie pierwszego panelu pojawią się: prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Paweł Pikoń i prezes KSSE Piotr Wojaczek. W drugim panelu planowane są niezwykle ciekawe wystąpienia, m.in. Heinza Paschera, Prezesa Platformy Gospodarczej Górny Śląsk – Górna Austria, prof. Adama Czornika z Politechniki Śląskiej i prof. Aleksandra L. Sieronia ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej z Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy więc do udziału w premierowej edycji Forum Transferu Nowych Technologii, Innowacji i Rewitalizacji w Przemyśle Silesia Innowacje, które to wydarzenie odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Ważnym elementem Forum będzie Konferencja pt.: „Rewitalizacja i innowacyjność w gospodarce”, organizowana przez Sosnowiecki Parki Naukowo-Technologiczny, Urząd Miasta Sosnowiec, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Biuro Poselskie prof. Jerzego Buzka Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Expo Silesia.

Uczestnikom gwarantujemy pełny zakres wiedzy o najważniejszych zagadnieniach z zakresu rewitalizacji oraz innowacji, a co najważniejsze – na temat procedur pozyskiwania środków na te cele w ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020. Konferencja pozwoli też nawiązać ciekawe kontakty z szerokim gronem fachowców odpowiedzialnych w regionie za fundusze UE oraz gospodarkę.

Jest to pierwsza konferencja w regionie na temat nowej unijnej perspektywy finansowej traktująca sprawę w sposób tak kompleksowy i wyczerpujący, z udziałem niezwykle szerokiego grona ekspertów – poczynając od Parlamentu Europejskiego, poprzez samorząd, a na potencjalnych beneficjentach kończąc. Zatem każdy, kto chce znaleźć się w gronie beneficjentów, którzy odniosą istotne korzyści dzięki wykorzystaniu nowych funduszy unijnych, powinien skorzystać z tej wyjątkowej oferty.

Warto dodać, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu będą miały swoje punkty konsultacyjne podczas Konferencji, a Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła objęli Patronatem całe Forum Silesia Innowacje – w tym również Konferencję.