Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog” –
najnowsze wydawnictwo Łazienek Królewskich

Wraz z uroczystym otwarciem Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii oferta
wydawnicza Łazienek Królewskich wzbogaciła się o kolejną pozycję naukową. Publikacja
„Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog” stanowi kolejny
etap badao nad królewską kolekcją, zapoczątkowanych w 2011 r. wystawą „Rembrandt i
inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta”.
Galeria Obrazów w Pałacu na Wyspie do dziś jest jednym z najważniejszych miejsc prezentacji
królewskich kolekcji. To tu eksponowane były najcenniejsze dzieła, jak „Dziewczyna w ramie
obrazu” i „Uczony przy pulpicie” Rembrandta van Rijn, obecnie wystawiane w Zamku
Królewskim w Warszawie. W dotychczasowych publikacjach poświęconych Łazienkom,
zarówno prof. Władysława Tatarkiewicza, jak i prof. Marka Kwiatkowskiego, Galeria Obrazów
pojawiała się raczej w kontekście dekoracji wnętrz Pałacu na Wyspie. Poszczególne obrazy
prezentowane były w rożnych katalogach wystaw, jednak nigdy jako zwarta kolekcja, niegdyś
przynależąca do dużych zbiorów królewskich, mających stanowid, w myśl idei Stanisława
Augusta, zaczątek nowoczesnego muzeum publicznego.
Celem rozpoczętych w 2011 r. i kontynuowanych przez nową publikację badao jest naukowa
reedycja dzieła Tadeusza Maokowskiego pt. „Galeria Stanisława Augusta” (Lwów 1932). W
pracy tej autor podjął próbę całościowej oceny królewskiej kolekcji. Bazując na kolejnych
inwentarzach królewskich z lat 1782, 1788 i 1795, przebadał historię powstawania zbioru,
liczącego w roku abdykacji króla 2478 obrazów. Przez ponad 80 lat publikacja Maokowskiego,
wydana w nakładzie zaledwie 600 egzemplarzy, pozostawała jedynym dziełem w tak
sumaryczny sposób traktującym o królewskiej kolekcji jako całości.
Nowo wydany katalog „Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich”
zawiera opisy i zdjęcia 137 obrazów prezentowanych obecnie w Pałacu na Wyspie zgodnie z
inwentarzem Catalogue des Tableaux appartenant a Sa Maj: Le Roi de Pologne 1795 (katalog
obrazów należących do Jego Królewskiej Mości Króla Rzeczypospolitej Polskiej 1795). W
publikacji szczególny nacisk położony został na przebadanie historii obrazów i jej źródłowej
dokumentacji. Dopełnieniem glos autorstwa Doroty Juszczak i Hanny Małachowicz są nowe
zdjęcia obrazów wykonane po zakooczonej w 2014 r. konserwacji, a także liczne zdjęcia dzieł
porównawczych. Katalog wydano dzięki specjalnej dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Katalog „Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich” dostępny jest w
kasach Muzeum oraz w e-sklepie na stronie internetowej Łazienek Królewskich:
http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/publikacje/galeria-obrazow-stanislawa-augusta-wlazienkach-krolewskich%20katalog