Gdański magistrat ogłosił konkurs na przygotowanie koncepcji marki Gdańsk do 2020 r.

Koncepcja ta ma obejmować m.in.: ocenę obecnej kondycji marki Gdańsk, określenie źródeł przewagi konkurencyjnej, wskazanie grup docelowych, określenie najistotniejszych produktów turystycznych, przedstawienie wizji partycypacji mieszkańców miasta, przedsiębiorców i liderów opinii, przygotowanie planu działań komunikacyjnych i promocyjnych.

Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 25 marca. Przy ocenie prac uwzględnione zostanie kompleksowe ujęcie tematu konkursu (70 proc. pkt) i spójność merytoryczna koncepcji (30 proc.).