3 lipca 2014 odbyło się w Gdyni spotkanie z cyklu Kongres Smart City, poświęcone wdrażaniu innowacyjnych technologii i idei inteligentnego miasta. Konferencja poruszała tematy odnawialnych źródeł energii, ekologicznego transportu oraz nowych rozwiązań informatycznych.

Kongres organizowany jest przez Smart IT oraz Green Cars, Klastry pracujące nad rozwojem efektywnego zarządzania energią oraz wdrażanie ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej.

Konferencję poprowadził Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT. Przedstawił on samą koncepcję Klastrów, jak również omówił technologie informatyczne w nowoczesnej metropolii oraz Green Taxi koncepcję flot samochodów elektrycznych. Infrastrukturę potrzebną do ładowania tego typu pojazdów objaśnił Konrad Hamera przedstawiciel Green Point. Do ekologii odniósł się także Marcin Dolata, przedstawiciel InżynierPV, prezentując temat rewolucji w pozyskiwaniu energii dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Innowacyjne technologie, które już stają się rzeczywistością, zostały przybliżone przez Jacka Mandasa z Google Entreprise.

O nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w promocji Gdańska opowiedziała Anna Górska, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej / Gdańsk Convention Bureau,  przedstawiając przykłady realizowanych przez Gdańsk Convention Bureau/GOT rozwiązań w turystyce.

Ostatnią część stanowiły warsztaty prowadzone przez CATI, Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, a zakończeniem konferencji był występ kabaretowy Cezarego Pazury.

Prezentacja dot. nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w promocji Gdańska dostępna jest pod linkiem http://www.slideshare.net/GdanskRegionCVB/kongres-smart-city-3-lipca-2014r.

 

 

O GDANSK CONVENTION BUREAU:

Gdańsk Convention Bureau (GCB) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów. Jest częścią Gdańskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia, które zrzesza ponad 140 partnerów loklanych (hotele, centra kongresowe, usługodawcy). Miasto Gdańsk jest strategicznym Partnerem. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną GCB jest odpowiedzialne za promocję turystyki biznesowej. Od 2007 GCB jest pełnoprawnym członkiem ICCA największego stowarzyszenia w branży. Głównym zadaniem Gdańsk Convention Bureau jest promocja Gdańska i Regionu, jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych w regionie. W 2013 Gdańsk Convention Bureau nagrodzone zostało prestiżową nagrodą ICCA Best Marketing Award.

Follow us:
FACEBOOK www.facebook.com/gdanskconventionbureau
TWITTER @GdanskRegionCVB
YOUTUBE www.youtube.com/GdanskRegionCVB
SLIDESHARE www.slideshare.net/GdanskRegionCVB