– oto wniosek z nowego raportu firmy Amadeus

Opracowanie branżowe przygotowane przez Oxford Economics na zlecenie firmy Amadeus przewiduje wzrost globalnej branży turystycznej o 5,4 proc. rocznie w ciągu najbliższych 10 lat, czyli więcej niż prognozowane tempo rozwoju gospodarki światowej. 

Duże rynki wschodzące będą siłą napędową tego wzrostu, z Chinami gotowymi prześcignąć USA, by stać się w tym roku największym na świecie rynkiem podróży zagranicznych i największym rynkiem podróży krajowych do 2017 roku.

Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.: Nowy raport Amadeus, zatytułowany Shaping the Future of Travel: Macro trends driving industry growth over the next decade, przedstawia prognozy makroekonomiczne dla światowej branży turystycznej na przestrzeni kolejnych 10 lat.

Według autora dokumentu branża turystyczna jest przygotowana na okres trwałego wzrostu w ciągu następnej dekady, który częściowo jest napędzany przez udział Chin w globalnym rynku podróży zagranicznych[1], z przewidywanym wzrostem sięgającym nawet 20 proc. do roku 2023.

Raport przygotowany przez Oxford Economics, światowego lidera w dziedzinie opracowywania globalnych prognoz i analiz ilościowych dla firm i instytucji publicznych, opiera się na szczegółowym modelowaniu makroekonomicznym oraz wywiadach z ekspertami branżowymi. Prezentuje przyszłe trendy, w tym czynniki wzrostu oraz możliwości, które będą kształtować kolejną dekadę w sektorze turystyki. Przewiduje tempo wzrostu tego sektora na poziomie 5,4 proc rocznie, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż prognozowany wzrost globalnego PKB. Ponadto światowa turystyka będzie teraz rozwijać się w znacznie szybszym tempie niż w czasie kryzysu finansowego, kiedy wzrost w tym sektorze wyniósł tylko 4,1 proc. w skali roku.

Jednocześnie wzrost rynku chińskiego w zakresie podróży zagranicznych, jeszcze w 2005 roku wynoszący zaledwie 1 proc., w roku bieżącym pozwoli wyprzedzić USA i stać się największym na świecie rynkiem podróży zagranicznych, zwiększając dwukrotnie (do 220 mln) w ciągu najbliższych 10 lat liczbę chińskich rodzin, które mogą sobie pozwolić na wyjazdy zagraniczne. Do 2017 roku Chiny staną się również największym rynkiem podróży krajowych, napędzanym w dużej mierze przez szybki wzrost PKB, rosnący poziom zatrudnienia i większe wydatki konsumentów.

Raport wskazuje jednocześnie, że wzrost nie będzie dotyczył wyłącznie Chin. Prognozy ekspertów mówią również o innych dużych rynkach wschodzących, takich jak Rosja, Brazylia, Indie, Indonezja i Turcja, z których każdy osiągnie średnio ponad 5 proc. wzrost w skali roku w ciągu najbliższych 10 lat. Będzie to wynikało głównie z rosnącej zamożności tych krajów oraz zmieniających się przyzwyczajeń konsumentów.

„Prognozy mówią o nowej, złotej erze w sektorze turystycznym. To dobra wiadomość dla wielu segmentów branży, które dopiero zaczynają wychodzić z kryzysu ekonomicznego” – powiedział Holger Taubmann, SVP Distribution, Amadeus. „Jednak  patrząc na złożoność rynku podróży służbowych, wzrost ten będzie bardzo nierównomierny, pozostawiając prawdopodobnie zarówno wygranych, jak i przegranych” – dodał. „Pracownicy firmy Amadeus oraz nasze technologie i innowacje mają za zadanie wspierać naszych klientów i partnerów w kształtowaniu przyszłości podróży. W tym celu nieustannie dążymy do lepszego zrozumienia naszej branży, zachęcając do dyskusji dotyczących kwestii, które mają wpływ na działalność całego sektora” – dodał.

 

Oto kilka kluczowych wniosków z raportu:

Podróże służbowe powrócą, gdyż powiązania między Wschodem i Zachodem będą stymulować na nie nowy popyt, ale krótkie podróże biznesowe na zachodniej półkuli do 2018 roku nie osiągną poziomu sprzed 2008 roku. Azja będzie generowała 55 proc. światowego wzrostu podróży służbowych w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Głównym motorem napędzającym wzrost podróży lotniczych będą rynki wschodzące, takie jak Indie, Indonezja i Rosja, ze względu na to, że podróże linami nienależącymi do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju po raz pierwszy wyprzedzą członków OECD, stając się największym źródłem globalnego ruchu lotniczego do 2023 roku.

Popyt na międzynarodowe zakwaterowania w hotelach wyprzedził popyt na pobyty krajowe od czasów recesji, co sugeruje zmniejszenie wydatków na zakwaterowanie w krajowych hotelach. Jednocześnie napływ nocujących gości na kontynencie azjatyckim będzie rósł niemal cztery razy szybciej niż w Europie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Europa pozostanie jednak dominującym kontynentem pod tym względem.

„Światowa branża turystyczna rośnie w siłę i przechodzi zmiany, wychodząc z ostatniej recesji w krajach rozwiniętych. Rozwój Chin jest ważnym czynnikiem napędzającym ten wzrost, jednak istnieją jeszcze dużo bardziej subtelne elementy tego procesu. Zmiana kierunku dynamiki konkurencji oraz utrzymywanie się nowych zjawisk, które pojawiły się w czasie kryzysu, mają kluczowy wpływ na branżę turystyczną”– skomentował autor raportu, Andrew Tessler, Associate Director, Oxford Economics.

 

 

 ***

Raport powstał przy udziale kadry kierowniczej następujących firm:

 • Accor Group
 • Amadeus
 • Carlson Wagonlit Travel
 • Eurostar
 • FRHI Hotels & Resorts
 • FCm Travel Solutions
 • Heathrow Airport
 • Iberia
 • MakeMyTrip
 • Orbitz Worldwide
 • Schiphol Airport
 • Thai Airways
 • Turkish Airlines

 

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla światowej branży turystycznej. Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (korporacje, jak i spółki zarządzające podróżami tzw. travel management companies).

Amadeus zatrudnia około 10 000 pracowników na całym świecie, w placówkach w Madrycie (siedziba główna firmy), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny) oraz w 71 lokalnych Organizacjach Handlowych Amadeus na całym świecie.

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl.

Informacje o Oxford Economics

Oxford Economics został założony w 1981 roku jako komercyjne przedsięwzięcie we współpracy ze szkołą biznesu Uniwersytetu Oksfordzkiego w celu dostarczania prognoz ekonomicznych brytyjskim przedsiębiorstwom oraz instytucjom finansowym z innych krajów. Od tego czasu Oxford Economics stał się jedną z czołowych, niezależnych firm doradczych na świecie, która opracowuje raporty, prognozy i narzędzia analityczne dla 200 krajów, 100 sektorów gospodarki oraz ponad 3000 miast. Najlepsze w swojej klasie globalne modele ekonomiczne i branżowe oraz narzędzia analityczne zapewniają instytucji zdolność do prognozowania trendów rynkowych oraz oceny ich wpływu pod względem ekonomicznym, społecznym i gospodarczym.

Siedziba organizacji znajduje się w angielskim Oksfordzie, natomiast ośrodki regionalne są rozlokowane w Londynie, Nowym Jorku i Singapurze. Oxford Economics posiada biura na całym świecie: w Belfaście, Chicago, Miami, Dubaju, Mediolanie, Paryżu, Filadelfii, San Francisco i Waszyngtonie. Organizacja zatrudnia ponad 130 osób w pełnym wymiarze godzin, w tym ponad 80 profesjonalistów z dziedziny ekonomii.[1] Oxford Economics definiuje podróże zagraniczne (outbound travel) jako podróże z kraju macierzystego do innego kraju.