Helsinki zdobyły uznanie za swoją strategię promocji inwestycji  i trafiły na drugie miejsce w rankingu Europejskich Miast Przyszłości opracowanym przez przez fDi Magazine, publikację dziennika  Financial Times.

 

Raport na temat europejskich miast i regionów przyszłości ocenia je pod względem  potencjału przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Helsinki, które pojawiają się po raz pierwszy w tym raporcie wśród 25 najlepszych europejskich miast, plasują się na drugim miejscu po Londynie.

W raporcie napisano, że „ Stolica Finlandii notuje zwiększone zainteresowanie w obszarze bezpośrednich zagranicznych inwestycji i zdobyła bardzo dużo punktów głównie za strategię w tej dziedzinie”.

Miasto koncentruje się na trzech kluczowych obszarach w zakresie wspierania inwestycji:
– badania, rozwój i innowacje,
– wzrost kapitału oraz start-upy (nowe przedsiębiorstwa) w dziedzinie nowoczesnych technologii,
– funkcje wspierające działalność na poziomie międzynarodowym, takie jak połączenia morskie i lotnicze.

Na potrzeby raportu fDi zebrano dane dla 468 lokalizacji, zarówno miast jak i regionów, w kategoriach takich jak: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki i styl życia, opłacalność działalności, infrastruktura i warunki dla biznesu.

W kategorii „Europejskich Regionów Przyszłości”  wysokie noty przyznano regionom Kopenhagi i Sztokholmu – znalazły się one w rankingu odpowiednio na 3. i 4. pozycji.

Źródło: www.goodnewsfinland.com

Zdjęcie: Helsinki Tourist & Convention Bureau