Dziś w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się I posiedzenie Rady POT VI Kadencji. Spotkanie otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasz Jędrzejczak, który wręczył zgromadzonym akty powołania.

Podczas posiedzenia członkowie Rady wybrali spośród siebie prezydium, którego przewodniczącym został Jan Korsak.

Warto podkreślić, że aż trzech członków Rady jest związanych z Polską Izbą Turystyki. Poza nowo wybranym przewodniczącym interesy branży zrzeszonej w PIT  reprezentują: Wiceprezes Izby Andrzej Kindler oraz Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Chechlińska. To dobra wiadomość, gdyż dzięki silnej reprezentacji branży w różnych gremiach działających na rzecz turystyki mamy szansę mieć realny wpływ na kierunki jej rozwoju.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl