Idea społecznej odpowiedzialności biznesu już kilka lat temu dotarła do polskich firm. Ten amerykański trend dosyć szybko rozwija się w naszym kraju. Nie do końca jednak przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, na czym ona polega.

Często firmy podejmując działania w obszarze CSR robią to „z doskoku”, w ramach promocji PR’owej. Czym tak naprawdę jest CSR oraz jakie działania warto podjąć zarówno w małej, jak i dużej firmie w ramach jej strategii rozwoju? Na te pytania odpowiada Michał Świgost Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w sieci Qubus Hotel.

Czym jest CSR (Corporate social responsibility)  

Ciężko jest znaleźć jedną definicję tego terminu. W skrócie można przyjąć, iż biznes odpowiedzialny społecznie, to świadomość firm na temat tego, jak ich funkcjonowanie wpływa na społeczeństwo i środowisko oraz branie odpowiedzialności za ten wpływ. Chodzi tu nie tylko o działanie zgodnie z prawem, środowiskiem czy zasadami społecznymi i etycznymi panującymi w danym kraju, grupie społecznej itp., ale także o prowadzenie działań maksymalizujących tworzenie wspólnych wartości w społeczeństwie. Biznes odpowiedzialny społecznie, polega też na rozpoznawaniu, zapobieganiu i łagodzeniu możliwych negatywnych skutków funkcjonowania danej firmy. CSR nie jest też wyłącznie ideą dużych firm. Może być realizowany również w małych przedsiębiorstwach. Wszystko zależy bowiem od użytych narzędzi i środków w zależności od potrzeb, preferencji czy rozmiaru firmy.

Funkcjonowanie firmy zgodnie z literą prawa

Oznacza w prostej linii prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa, określonymi normami zawodowymi oraz standardami wewnętrznymi, wypracowanymi w danej firmie. Podstawową zasadą jest też przestrzeganie praw człowieka wobec wszystkich pracowników, partnerów i konkurencji. Wiąże się to nierozerwalnie z zasadami etycznego biznesu, do którego możemy zaliczyć m.in. dochowywanie umów i zobowiązań wobec partnerów firmy, a także utrzymywanie z nimi poprawnych kontaktów. Jeśli chodzi o konkurencję, to firma odpowiedzialna społecznie nie powinna stosować nieuczciwych praktyk eliminacji konkurenta. Zaliczamy do nich m.in. kopiowanie jego produktów, naruszanie nazwy, nieuczciwe negocjacje czy stosowanie wobec konkurencji tzw. czarnego PR’u.  

Regularne i sprawiedliwe wynagradzanie i przestrzeganie praw pracownika

Ten element wydaje się być oczywisty. Niestety wiele firm do tej pory go nie przestrzega. Regularne i sprawiedliwe wynagrodzenie sprawia, że pracownik czuje się bezpieczny w danej firmie, to z kolei wpływa pozytywnie na efektywność jego pracy. Ważny jest też poziom ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za wykonaną pracę oraz zatrudnianie na zasadach umowy o pracę. W Qubus Hotel oprócz standardowych wynagrodzeń, wprowadziliśmy dodatkowo nowoczesny system motywacyjny. Opracowane przez nas wskaźniki jasno pokazują pracownikom, które działania są najważniejsze i jakie wyniki powinien osiągnąć. Nasze podejście do tego tematu ma dodatkowo ogromne znaczenie, jeśli chodzi jednolitą wizję rozwoju całej sieci.  

Realizowanie przyjaznej polityki personalnej

Opisane powyżej elementy są niezbędną podstawą poprawnego funkcjonowania firmy. Jednak, żeby efektywnie rozwijać się na rynku, każda nowoczesna firma powinna inwestować w przyjazną politykę personalną. To w końcu pracownicy „tworzą” firmę, a ich zaangażowanie, doświadczenie i kompetencja budują dobry wizerunek i wzbudzają zaufanie do niej. Warto zatem otworzyć się na potrzeby pracowników. W ramach idei otwartości ważne jest budowanie odpowiedniej ścieżki kariery, wdrażanie systemów szkoleniowych umożliwiających pracownikom samorealizację w ramach firmy, czy gwarantowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych. W sieci Qubus Hotel realizujemy np. programy takie jak: „Ołówkowe” (dofinansowanie do wyprawek szkolnych) czy „Prymus” (konkurs dla osób studiujących i pracujących jednocześnie). Dodatkowo proponujemy naszym pracownikom dofinansowanie do opieki zdrowotnej, co cieszy się ich dużym zainteresowaniem. W Qubus Hotel funkcjonuje też wiele narzędzi ułatwiających komunikację wewnętrzną w firmie. Są to m.in. gazetki i newslettery pracownicze, spotkania integracyjne i projektowe, komunikaty i szkolenia na platformie e-learningowej, czy wykorzystanie tzw. intranetu w codziennej pracy.

Dbanie o środowisko naturalne / minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko

By odpowiednio dbać o środowisko naturalne trzeba przede wszystkim mieć świadomość, jakie negatywne skutki wywołuje w nim działalność naszej firmy. Szczególne znaczenie ma to w branżach wydobywczych, gdzie ingerencja w środowisko naturalne jest dosyć znaczna. W branży hotelarskiej natomiast warto sprawdzać regularnie np. zużycie energii oraz wody. My dodatkowo sprawdzamy też stężenie środków czystości i informujemy naszych Gości za pomocą ulotek w pokojach o tym jak oszczędzać wodę itp. Sukcesywnie wymieniamy również oświetlenie we wszystkich obiektach na energooszczędne.

Zaangażowanie firmy w życie społeczne / lokalne

To właśnie ten element jest przez firmy najczęściej wykorzystywany do promocji PR’owej. Często jednak takie akcje są tylko jednostkowymi wydarzeniami, a nie działaniem strategicznym. W Qubus Hotel staramy się do tego podchodzić wielokanałowo. Do naszych obiektów przez ostatnie 2 lata wprowadziliśmy wiele udogodnień dla dzieci, dzięki nim, aż 6 naszych obiektów otrzymało już certyfikat „Hotel Przyjazny Rodzinie”, a kolejne 2 zgłoszone zostały do niego w tym roku. Dodatkowo w poszczególnych hotelach zorganizowane zostały szkolenia dla dzieci z lokalnych przedszkoli i szkół. W Qubus Hotel Legnica dzieci uczyły się wraz z szefem kuchni jak piec pizzę. W Qubus Hotel Bielsko-Biała zorganizowaliśmy warsztaty „Mały Hotelarz”, w których wzięło udział ponad 300 dzieci z lokalnych przedszkoli. Zwiedziły one nasz obiekt oraz uczyły się na czym polega praca w różnych jego działach. Już od ponad roku wspieramy też 2 dzieci w ramach akcji „Akademia Przyszłości”. Dla podopiecznych 2 oddziałów Akademii zorganizowaliśmy w związku z tym warsztaty hotelarskie. Staramy się zatem inwestować w edukację hotelarską dzieci, mając nadzieję, że część z nich w przyszłości zdecyduje się pracować w tym zawodzie. Zaangażowaniem społecznym możemy też nazwać, to że firma na rynku lokalnym jest dobrym i cenionym pracodawcą.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw / jakość usług

Brak zwrócenia uwagi na łańcuch dostaw może okazać się dość dużym ryzykiem biznesowym dla danej firmy. Nasi konsumenci są coraz bardziej wymagający. Zależy im nie tylko na tym, aby dostawali produkt najwyższej jakości, ale również na tym, żeby nasza firma miała pełną świadomość działań, jakie są podejmowane w ramach całego cyklu życia produktu. W związku z tym Qubus Hotel korzysta tylko i wyłącznie z usług sprawdzonych dostawców. Prowadzone są także w dziale gastronomii szkolenia i zewnętrzne audyty z zakresu świadomości życia produktu, zasad BHP oraz certyfikacji ISO i HCCP. Zwracamy też dużą uwagę na wspieranie biznesu lokalnego. Jeśli lokalny partner spełnia nasze wymagania dotyczące wysokiej jakości produktu i produkcji, to chętnie korzystamy z jego usług, promując tym samym mniejsze przedsiębiorstwa i produkty regionalne.