11 lutego 2015 r. odbędzie się w Brukseli spotkanie informacyjne, którego tematem będzie współpraca partnerska w dziedzinie sportu oraz niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu i niekomercyjne europejskie imprezy sportoweto nowe akcje finansowane w ramach programu Erasmus . Celem InfoDay jest przedstawienie oferty programu oraz wyjaśnienie zasad dofinansowania projektów realizowanych w ramach programu Erasmus Sport. W trakcie wydarzenia będzie można zasięgnąć porad specjalistów na temat przygotowywania i wypełniania wniosków oraz uzyskać pomoc w zakresie finansowych aspektów realizacji projektów. Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w spotkaniach osobiście lub śledzić ich przebieg on-line. Dostępne będzie tłumaczenie na języki: angielski, francuski i niemiecki. Organizatorami InfoDay są Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny on-line dostępne są na stronie EACEA. Dodatkowo została stworzona platforma internetowa do poszukiwania partnerów w akcji sport.