Zakończyła się 20. Jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie. Krajem partnerskim tegorocznej edycji Targów była Tunezja. Na powierzchni 5 tys. m2 obecnych było ponad 200 wystawców.

Targi odwiedziło 8,5 tys. osób. Prezentowane były oferty touroperatorów, biur podróży, regionów, uzdrowisk, ośrodków odnowy i rekreacji, usług transportowych i hotelarstwa. Gościem specjalnym targów była wybitna polska podróżniczka Elżbieta Dzikowska. Podczas Targów odbyło się też Forum Klastrów Turystycznych, przygotowane przez Jurajski Klaster Turystyki z Ogrodzieńca, członka Polskiej Izby Turystyki.Wśród wystawców swoje stoisko zaprezentowała również Polska Izba Turystyki. Na wyspie PIT swą ofertę prezentowało 8 podwystawców. Odwiedzający Targi mogli otrzymać informator teleadresowy Śląskiego Oddział PIT oraz materiały informacyjne i katalogi dostarczone członków Izby. Zgodnie z tradycją, na stoisku do dyspozycji zwiedzających byli przedstawicieli Oddziału Śląskiego PIT oraz Zarządu Izby. W rozmowach kuluarowych omawiano aktualne kwestie branżowe oraz bieżące działania podejmowane przez PIT. Podczas Targów GLOBalnie miało również miejsce Walne Zgromadzenie Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki. Ważnym momentem imprezy było wręczenie Honorowej Nagrody Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki „KOMPAS 2014” Targom Turystyki GLOB, z okazji ich 20. jubileuszowej edycji. Dodatkowo Pani Bożena Lipka, kierownik projektu, została uhonorowana odznaką „Za zasługi dla PIT” za wieloletnią współpracę z Izbą.