Forum Turystyki w Tajlandii

Członkowie Polskiej Izby Turystyki zostali zaproszeni na Forum Turystyki, które odbyło się w Tajlandii w dniach 04-12.11.2013 r. W Forum, prowadzonym przez Prezesa Pawła Niewiadomskiego, uczestniczyło 55 członków, była to znakomita okazja do integracji branży, rozmów o sukcesach i problemach oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

Główne posiedzenie Forum odbyło się w Bangkoku 5 listopada.  Prezes Paweł Niewiadomski przedstawił w formie prezentacji multimedialnej dotychczasową działalność PIT oraz możliwości jej rozwoju. W dyskusji uczestnicy Forum poruszyli wiele problemów związanych z branżą turystyczną. Zwrócono uwagę na konieczność większej koncentracji na działaniach skutecznych z punktu widzenia członka PIT, dyskutowano też o nowym modelu zabezpieczeń finansowych dla touroperatorów. Podkreślono konieczność weryfikacji składek członkowskich ze względu na kryzys, który dotyka także branżę turystyczną. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Branża się jednoczy – w Łodzi Izby razem

Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki oraz Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej podpisały list intencyjny, w którym deklarują wolę  połączenia sił i dalszego wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie łódzkim i w Polsce od 1 stycznia 2014 r. jako Łódzka Izba Turystyki – Oddział Polskiej Izby Turystyki. List jest rezultatem wielomiesięcznych negocjacji, które zostały uwieńczone sygnowaniem porozumienia przez Prezes PIT O/Łódź Jolantę Kondys-Sikorę i Prezes ITZŁ Małgorzatę Karwat. To historyczny moment i cenna inicjatywa wzmocnienia samorządu gospodarczego poprzez połączenie dwóch Izb działających w jednym regionie. Więcej informacji tutaj

Szczyt w Cordobie

W Cordobie odbył się pierwszy światowy szczyt organizacji zrzeszających biura podróży. Wzięło w nim udział ok. 50 osób ze ścisłego kierownictwa takich organizacji z całego świata oraz wielu przedstawicieli branży i zaproszeni goście. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele ECTAA z Prezydentem Borisem Zgombą i Sekretarzem Generalnym Michelem de Blustem na czele. Nie zabrakło również Polskiej Izby Turystyki, jako jedynego przedstawiciela Polski. Szczególne emocje wzbudziła dyskusja nad nowym modelem dystrybucji (NDC) proponowanym przez IATA, który budzi wielkie kontrowersje. Poruszone zostały także m.in. kwestie turystyki zrównoważonej (z uwzględnieniem systemu Travelife pilotowanego w Polsce przez PIT) oraz przyszłości organizacji zrzeszających biura podróży w XXI w. W obradach aktywny udział wziął Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset, a dodatkowe informacje można znaleźć na stronie konferencji

Wnioski z konferencji znajdziesz tutaj

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl