O projekcie dyrektywy w Ministerstwie Sportu i Turystyki i w Sejmie

W lipcu 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dot. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych uchylającej Dyrektywę 90/314/EWG. Projekt nowej dyrektywy stanowi wynik kilkuletnich konsultacji społecznych z branżą i Państwami Członkowskimi UE.

Na spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki zaprezentowane zostały praktyczne przykłady imprez turystycznych oraz aranżowanych usług turystycznych (w rozumieniu nowej dyrektywy). W dyskusji nad poprawnością proponowanych definicji i założeń projektu wzięli udział reprezentujący PIT Prezes Paweł Niewiadomski i Sekretarz Generalny Tomasz Rosset. Paweł Niewiadomski zwrócił uwagę m.in. na niejasność niektórych sformułowań i związane z tym wątpliwości interpretacyjne oraz na luki dot. możliwości działania firm zarejestrowanych poza UE.

Temat był kontynuowany na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Turystyki. Posłów interesował zwłaszcza termin ewentualnego wprowadzenia zmian, ale nie wiadomo czy uda się je przeprowadzić w tej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Best Hotel Award 2013 rozdane

Już po raz trzeci w branży hotelarskiej zostały przyznane nagrody Best Hotel Award. W tym roku w 46 kategoriach nominowanych zostało prawie 300 hoteli i 8 sieci hotelowych, na które głosowało 15 780 osób oddając tym samym 28 756 ważnych głosów. Głosowanie trwało od 11 lutego 2013 roku do 10 listopada 2013 roku i odbywało się za pośrednictwem Internetu oraz telefonów komórkowych, dzięki którym każdy Klient hoteli mógł wyrazić swoją opinię na temat nominowanych hoteli poprzez oddanie głosu w plebiscycie.

Przypominamy, że honorowy patronat nad Plebiscytem Best Hotel Award 2013 objęła Polska Izba Turystyki.
Wszystkim nagrodzonym hotelom serdecznie gratulujemy, a głosujących zapraszamy do kolejnej – IV już edycji konkursu Best Hotel Award, który w 2014 roku ruszy ponownie.

Więcej informacji oraz listę nagrodzonych znajdziesz tutaj

Konferencja w Ministerstwie Gospodarki

12 grudnia w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbędzie się konferencja pt. „Dni Otwarte Elektronicznego Punktu Kontaktowego” w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013.

 Podczas konferencji omówionych zostanie wiele aspektów szeroko rozumianej komunikacji państwa z obywatelem-przedsiębiorcą i konsumentem, realizowanych za pomocą elektronicznych e-usług publicznych.  
Podczas wydarzenia odbędą się prezentacje resortów, instytucji publicznych, gmin i przedsiębiorców w zakresie następujących zagadnień: Jak urząd komunikuje się z obywatelami? Drogi i sposoby komunikacji.  Jak obywatel może komunikować się z urzędem? W jaki sposób obywatel/przedsiębiorca może partycypować w sprawach rozpatrywanych i decyzjach podejmowanych na jego rzecz?

Zapraszamy także do udziału w konkursie pn. „Pomysł na usprawnienie punktu kontaktowego”, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas konferencji. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli gmin, przedsiębiorców oraz obywateli, wyróżniających się pomysłowością, dynamizmem i innowacyjnością w działaniu. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorców za pomocą usprawnienia informacji zawartej na portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego (EPK).

Więcej informacji oraz rejestracja na http://www.eu-go.gov.pl/konferencja

 

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl