Nowy Minister Sportu i Turystyki na Komisji Sejmowej

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w którym uczestniczyli Prezes PIT Paweł Niewiadomski i Sekretarz Generalny Tomasz Rosset omawiane były kwestie związane z działaniami legislacyjnymi w obszarze usług turystycznych, barierami prawnymi w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz nowymi ramami dla jakości kadr w obszarze Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Z uwagi na objęcie stanowiska Ministra Sportu i Turystyki ze stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji zrezygnował poseł Andrzej Biernat. Gratulując nominacji Paweł Niewiadomski przypomniał, że jest to Ministerstwo nie tylko Sportu, ale także Turystyki, co często pomijają media i wyraził nadzieję, że nowy Minister, także z uwagi na swe związki z turystyką, nie będzie tej części działalności traktować po macoszemu. Komisja wybrała nowego wiceprzewodniczącego, którym został poseł PO Jakub Ruciński.

Spotkanie w MSZ

Podczas roboczego spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grzegorz Michalski – Zastępca Dyrektora Dep. Konsularnego oraz Stanisław Łukasik – Naczelnik Wydz. Wschodniego w Dep. Konsularnym pozytywnie ocenili działanie systemu e-voucher. Omówione zostały kwestie usprawnienia przepływu informacji między polskimi urzędami konsularnymi a PIT, optymalizacji ustalania limitów wizowych na Ukrainie i zapewnienia bieżącej i sprawnej akredytacji dla lokalnych tour operatorów pracujących w systemie e-voucher. Przedstawiciele MSZ wskazali na niewielkie możliwości w zakresie wzmocnień etatowych i obiecali przeprowadzenie działań organizacyjnych wewnątrz placówek konsularnych w celu zwiększenia efektywności ich pracy. W rezultacie spotkania uregulowane zostały kwestie dot. akredytacji białoruskich tour operatorów pracujących w systemie. Ze strony PIT w spotkaniu uczestniczyli Wiceprezes Dariusz Wojtal, Sekretarz Generalny Tomasz Rosset i Przewodnicząca Komisji Certyfikacji Maria Kunicka. Już wkrótce odbędą się kolejne spotkania w ramach stałego monitorowania działania systemu e-voucher.

Turystyka polonijna – stan i potrzeby

W Szkole Wyższej ALMAMER odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Turystyka polonijna – stan i potrzeby” organizowanej pod patronatem MSiT. Konferencję otworzyła Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w MSiT, a wśród prelegentów oprócz przedstawicieli środowiska naukowego znaleźli się miedzy innymi Tomasz Rudomino – Dyrektor POIT w Paryżu oraz Marek Wojciech Zieliński – Konsul Generalny RP w Irkucku. Nie zabrakło przedstawicieli środowiska turystycznego, wśród których byli Honorata Pierwola – Prezes SPATA i reprezentujący PIT Sekretarz Generalny Tomasz Rosset. Zaprezentowane zostały problemy związane z turystyka polonijną. Wskazano również na ogromny potencjał w tej dziedzinie. MSiT zadeklarowało swoje wsparcie i organizację co najmniej jednego study tour rocznie dla przedstawicieli mediów polonijnych.

 

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl