Ogólnopolskie Forum Agentów

Wiadomości Turystyczne po raz drugi zaprosiły na  Forum Agentów Biur Podróży organizowane m.in. pod patronatem Polskiej Izby Turystyki. Witając zgromadzonych gości Prezes Izby Paweł Niewiadomski ocenił, że agenci muszą obecnie sprostać wielu trudnym wyzwaniom, także globalnym, w związku z czym wielką wagę należy przywiązywać do działań na forum międzynarodowym przy kształtowaniu prawa oraz relacji z  innymi organizacjami np. IATA, co jest realizowane przez PIT.

Forum Agentów dało możliwość zapoznania się z interesującymi prezentacjami dot. strategii biznesowych, praktycznego zastosowania prawa, trendów w turystyce, a przede wszystkim skłoniło do ożywionej dyskusji na temat przyszłości agentów turystycznych. Zakończyło się debatą dot. współpracy między agentami a touroperatorami, w trakcie której szeroko komentowany był fakt wykluczenia TUI Poland z PIT. Cieszy fakt, że na Sali znalazło się wielu członków PIT, którzy wzięli aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.

Więcej informacji o Forum już wkrótce znajdziesz na stronie Wiadomości Turystycznych http://www.wiadomosciturystyczne.pl/

Zespół ds. Turystyki Dzieci i Młodzieży

O turystyce dzieci i młodzieży dyskutowano na posiedzeniu międzyizbowego Zespołu. Poruszono kwestie zmian w ustawie oraz zaproponowano przygotowanie strony internetowej mającej pełnić funkcje informacyjne i edukacyjne. Znalazłyby się na niej informacje ogólne dla rodziców i nauczycieli, ale także dla touroperatorów oraz formularz kontaktowy. Część strony byłaby ogólnodostępna, a część przeznaczona tylko dla członków Izb. Obecnie projekt jest w fazie szczegółowej analizy.

Komisja ds. Obiektów Noclegowych

Komisja na swoim posiedzeniu omówiła kwestie dot. aktualnego stanu prawnego oraz podejmowanych działań w sprawie stawek za odtwarzanie utworów, przyjęła informację dot. bieżącej współpracy z Lasami Państwowymi oraz przygotowała ankietę dla członków PIT – gestorów bazy noclegowej odnośnie ich potrzeb.

 

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl