W Ministerstwie o Kongresie PIT w Egipcie

Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska spotkała się z Ministrem Turystyki Egiptu Hishamem Zaazou oraz delegacją egipską w Sali Muszlowej Ministerstwa. Omówiono bieżącą sytuację po złagodzeniu zaleceń MSZ dot. wyjazdów polskich turystów.

Istotnym tematem rozmów, w których wziął udział Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset, były przygotowania do organizacji Kongresu PIT w El Gouna w I połowie lutego przyszłego roku. Strona egipska zadeklarowała gotowość do przyjęcia w tym terminie uczestników Kongresu, a Pani Minister przyjęła zaproszenie PIT do udziału. O szczegółach Członkowie PIT zostaną powiadomieni już wkrótce osobnym komunikatem.

Maroko otwiera biuro w Polsce

W Polsce otwiera się przedstawicielstwo Marokańskiej Organizacji Turystycznej – taką informację przekazał podczas konferencji prasowej zorganizowanej na stoisku marokańskim w trakcie TT Warsaw jego dyrektor Khalid Mimi, który wiele obiecuje sobie po współpracy z Polską Izbą Turystyki. Występujący w imieniu PIT Wiceprezes Grzegorz Chmielewski podkreślił, że otwarcie biura w Warszawie oznacza nowy etap współpracy i wskazuje na zwiększone zainteresowanie Maroka polskim rynkiem. Po zakończeniu konferencji Dyrektor Khalid Mimi i Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset omówili możliwości działań promocyjnych w 2014 r.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia

Przewodniczący Komisji Aleksander Ronikier spotkał się z jej członkami na stoisku targowym PIT. Omówiono wyniki ankiety dot. potrzeb zmian w zakresie edukacji turystycznej oraz kwestie związane z nowymi ramami jakości kadr w projekcie ‘”Polskie Ramy Kwalifikacji”.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl