Obradowała Rada Naczelna PIT

W hotelu Best Western Felix w Warszawie spotkali się na kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Naczelnej PIT, którzy mieli okazję zapoznać się z informacjami nt. stanu prac nad nowelizacją Dyrektywy 90/314, bieżącej działalności Komisji Problemowych PIT, powołania Zespołu ds. Certyfikacji Pilotów, Rezydentów i Animatorów, organizacji Kongresu PIT, ewentualnych problemów interpretacyjnych dot. nowych zasad  opodatkowania podatkiem VAT oraz finansowymi.

Oprócz tego Prezes Izby Paweł Niewiadomski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Zarządu ECTAA w Dublinie, dokonano zmian w regulaminie Prezydium PIT, dyskutowano również o zasadach pobierania składek członkowskich. Przyjęto też nowych członków, w tym dotychczasowych członków Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej, którzy zgłosili akces do PIT w wyniku podpisanego porozumienia z Oddziałem Łódzkim Polskiej Izby Turystyki. Po posiedzeniu odbyło się spotkanie świąteczne z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska i Prezes POT Rafał Szmytke. W trakcie spotkania odznakę „Za zasługi dla PIT” otrzymał Eugeniusz Ławreniuk, który przez ponad 11 lat pełnił funkcję Prezesa Oddziału Podlaskiego Izby.

Newslettery podatkowe dla członków PIT

Polska Izba Turystyki rozpoczęła przygotowywanie newsletterów podatkowych przeznaczonych dla członków Izby. Pierwsze wydanie dot. zakwestionowania przez ETS ustalania jednej marży za cały okres rozliczeniowy  oraz wpływu wyroku ETS w sprawie M. Kozak na miejsce opodatkowania usług własnych znajdziesz w zahasłowanej części strony tutaj

Kolejny newsletter zawiera informacje dot. najważniejszych zmian w ustawie o VAT dla branży turystycznej od 01 stycznia 2014 r.  Więcej w zahasłowanej części na stronie PIT tutaj

Raport „Rynek lotniczy 2013”

Wiadomości Turystyczne po raz kolejny przygotowały raport poświęcony funkcjonowaniu rynku usług lotniczych. W raporcie w sposób dogłębny scharakteryzowano rozwój branży, przedstawiając najnowsze trendy i prognozy dotyczące ruchu lotniczego. Nie zabrakło również analizy położenia przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, czy wglądu w sytuację w ruchu czarterowym. Ocenie poddane zostały także perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce. Podczas konferencji prasowej tezy raportu przedstawił jego autor – dr Dariusz Tłoczyński, a wśród licznie zgromadzonych gości był reprezentujący PIT Sekretarz Generalny Tomasz Rosset. Więcej informacji nt. raportu tutaj

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl