Oulu – najinteligentniejsze miasto w Europie

Fińskie Oulu, które zyskało miano Stolicy Północnej Skandynawii, znalazło się w grupie siedmiu najinteligentniejszych miast na świecie w 2012 roku według Intelligent Community Forum (ICF).

 

Juha Ala-Mursula, dyrektor BusinessOulu*, uważa, że marka ‘Oulu – Stolica Północy’ wynika z szeregu czynników: Oulu jest najludniejszym miastem północnej Skandynawii i znajduje się w nim największy uniwersytet w regionie, ma najbardziej zróżnicowane środowisko handlowe i przemysłowe, różnorodną scenę artystyczną i drugie co do wielkości lotnisko w Finlandii. Jest także miejscem atrakcyjnym turystycznie.

Oulu postawiło sobie za cel przekształcenie się w globalnie konkurencyjny i różnorodny miejski ośrodek biznesowy, który tworzy nowe miejsca pracy oraz eksportuje towary i usługi. Miasto zrobiło już wiele, aby zrealizować tę wizję.

— W Oulu od dawna panuje silna kultura przedsiębiorczości. Przez ponad 15 lat Nokia przyciągnęła do siebie wiele utalentowanych osób, jednak teraz, w wyniku zmiany strategii spółki, w regionie pojawiło się wielu wysoce wykwalifikowanych pracowników, a liczne podmioty o znacznym potencjale zajęły się pomysłami biznesowymi, do których od dłuższego czasu się przymierzano – mówi Juha Ala-Mursula. 

 

Atrakcyjność i kompetencje

Zdaniem Ala-Mursula, przełom na rynku „startupów” nastąpił w połowie lat 80., kiedy w mieście działalność rozpoczęło kilkadziesiąt firm. Tempo ich powstawania spadło w latach 90. i ponownie przyspieszyło w 2007 roku. Od tego czasu w Oulu utworzono setki firm, które przyczyniły się do stworzenia dynamicznego ducha przedsiębiorczości w mieście, w którym działa już prawie 200 firm z zagranicy.

W ciągu zaledwie dwóch lat miastu udało nam się potroić liczbę inwestycji. Oulu może pochwalić się szeregiem obszarów, na których oferuje bardzo wysokie kompetencje. Z globalnej perspektywy bardzo mocną stroną miasta są działające w nim od lat firmy zajmujące się inżynierią i produkcją w obszarze mobilnej komunikacji, zarówno pod względem produktów, jak i usług. Dużo dzieje się także w dziedzinie technologii związanych ze zdrowiem i opieką społeczną. Innymi dynamicznie rozwijającymi się obszarami są technologie górnicze oraz działalność na pograniczu nauk przyrodniczych i przemysłu biotechnologicznego.

— Jesteśmy przyzwyczajeni do robienia wszystkiego szybko. Miasto jest dostatecznie duże jeżeli chodzi o swoją ofertę, ale także wystarczająco małe, aby działać skutecznie. Znamy się nawzajem i jesteśmy w stanie skutecznie realizować projekty ponad podziałami. Ponadto Oulu może pochwalić się najmłodszą populacją w Europie, zaznacza Ala-Mursula.

 

Najinteligentniejsze na świecie

— Zdaniem ICF przekształcenie Oulu w najinteligentniejsze miasto w Europie i siódme pod tym względem miasto na świecie było długim procesem. Oulu jest od zawsze otwarte na biznes, technologię i rozwój. Poza tym bardzo dobrze wygląda u nas współpraca miedzy firmami, uniwersytetami i podmiotami publicznymi. Co miesiąc opracowujemy nowe sposoby, które pozwalają nam działać skuteczniej, lepiej i szybciej – dodaje Ala-Mursula.

— W wyniku tego procesu dziś w tym regionie powstaje dwa i pół razy więcej innowacji niż w regionie metropolitalnym Helsinek; odnotowujemy także wyższy poziom przedsiębiorczości i dodatni bilans handlowy regionu. Jesteśmy na prawidłowej ścieżce rozwoju, podsumowuje Ala-Mursula.

*BusinessOulu jest miejskim przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za wdrażanie polityki przemysłowej i zapewnianie usług umożliwiającym firmom rozwój. Jego celem jest stworzenie warunków biznesowych, które promują tworzenie, funkcjonowanie, rozwój i konkurencyjność firm i które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia w regionie.

 

Źródło: SPCC/ Good News from Finland: www.goodnewsfinland.com

Zdjęcie: Oulun kaupunki/matkailuneuvonta/Discoveringfinland.com


Systemy emerytalne w Danii, Szwecji i Polsce w świetle raportu Mercer Global Pension Index

Opublikowany w połowie października w Melbourne, raport firmy Mercer przynosi nowe dane dotyczące systemów emerytalnych w 20 ocenianych krajach. Poprzedni raport ukazał się w 2009 roku.

Wśród badanych systemów emerytalnych znalazły się te, które obowiązują między innymi w Danii, Szwecji i Polsce.

Wyodrębniono ponad 40 wskaźników, z pomocą których starano się ocenić działające systemy i ich spójność z gospodarką danego kraju.

 

Na pierwszym miejscu w rankingu, w grupie A (powyżej 80 punktów) znalazła się tylko Dania (80,2 pkt.).

Grupa A została określona jako ta, której solidny system emerytalny zapewnia dobry dochód, jest trwały i ma wysoki poziom integralności.

W grupie B+ (75-80 punktów) znalazły się: Holandia (78,3 pkt.) i Australia (77,8 pkt.).

W grupie B (65-75 punktów) jest między innymi Szwecja z 72,6 pkt., której system został oceniony, jako posiadający dobrą strukturę, o wielu pozytywnych elementach, jednak z koniecznością poprawek tam, gdzie odbiega w znacznej mierze od systemu grupy A.

W tej grupie znajduje się również Szwajcaria, Kanada, Singapur, Chile i Wielka Brytania.

Polska z 57,9 punktami znalazła się w grupie C (50-60 punktów), z systemem, który ma kilka dobrych cech, ale również posiada duży stopień zagrożenia i / lub usterki, które należy rozwiązać. Bez tych ulepszeń, jego skuteczność i  długoterminowa równowaga może być kwestionowana.

Do tej samej grupy należą Niemcy (58,5 pkt.), Francja (53,5 pkt.), Brazylia, Meksyk i USA.

Ostatnia grupa D (35-50 punktów), do której należy Japonia, Korea Płd., Indie i Indonezja (z 20 punktami) obejmuje kraje o systemach, które posiadają pewne pożądane cechy, ale także mają wiele słabych punktów i  zaniechań systemowych, które należy rozwiązać. Bez tych ulepszeń, ich skuteczność i trwałość budzi wątpliwości.

 

Źródło: SPCC/ www.globalpensionindex.com

Zdjęcie: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se


Tajemnica sukcesu szwedzkich innowacji

Szwecja jest ojczyzną wielu innowatorów, którzy odnoszą światowe sukcesy, zmieniają nasze życie  otwierając nowe horyzonty. Dlaczego pochodzą oni właśnie ze Szwecji − kraju zamieszkanego przez mniej niż 10 milionów ludzi?

Czynniki wpływające na sukces

W celu określenia zdolności poszczególnych krajów do tworzenia środowiska sprzyjającego innowacji opracowano szereg międzynarodowych wskaźników. Wskazują one, że Szwecja jest jednym z najbardziej twórczych miejsc na świecie. Kiedy poświęcone innowacjom i technologii czasopismo „Red Herring” opublikowało listę najbardziej innowacyjnych i obiecujących firm na świecie w 2012 roku, okazało się, że 8 ze 100 firm pochodziło ze Szwecji.

 

Co jest zatem sekretem sukcesu Szwecji? Na rozwój tak dużego potencjału innowacyjnego kraju wpływ miało wiele czynników:

  • Nr 1 – Edukacja

Szwecja wprowadziła obowiązkową edukacja w szkołach podstawowych już w 1842 roku, a pierwszy uniwersytet został założony w 1477 roku w mieście Uppsala, 15 lat przed odkryciem przez Kolumba Ameryki. Dotowana przez państwo edukacja uniwersytecka, dla Szwedów i obywateli innych państw UE (obywatele innych państw płacą czesne), przyczyniła się do zapewnienia wysokich standardów edukacyjnych w kraju. Ponadto, szwedzkie szkoły sprzyjają rozwijaniu kreatywności i  są wyraźnie anty autorytarne. Jako narzędzie inspirowania i motywowania dzieci i młodzieży często wykorzystywana jest sztuka, która także sprzyja innowacjom.

  • Nr 2 – Przemysł

Kraj zawdzięcza swój rozwój gospodarczy firmom odnoszącym sukcesy w przemyśle drzewnym, stalowym, samochodowym i inżynieryjnym. Znaczny wkład wnosi także branża farmaceutyczna. W 2012 roku wielkość szwedzkiego eksportu per capita była większa niż Chin i USA razem wziętych.

  • Nr 3 – Handel

Posiadając zaledwie 0,14% globalnej populacji, Szwecja jest w znacznym stopniu uzależniona od świata zewnętrznego. Z historycznego punktu widzenia jest to kraj czerpiący korzyści z wolnego handlu, a prawo zachęca do otwartości na wpływy międzynarodowe. Eksport i import mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu w Szwecji, dlatego mile widziane są umiejętności w zakresie współpracy międzynarodowej.

  • Nr 4 – Gospodarka i polityka

Od dłuższego czasu szwedzkie finanse publiczne prezentują się bardzo dobrze na tle wielu innych państw europejskich, a sam kraj jest jednym z największych na świecie inwestorów w obszarze badań i rozwoju pod względem PKB. Wszystkie partie polityczne są zgodne, że takie inwestycje mają kluczowe znaczenie. Jesienią 2012 roku rząd zaprezentował strategię na rzecz innowacji, w której podkreślono znaczenie innowacyjności i przedsiębiorczości dla zapewnienia długofalowego dobrobytu w przyszłości.

  • Nr 5 – Demokracja

Szwedzi mocno wierzą we współpracę, równouprawnienie płci i różnorodność. Kraj ten jest jedną z najstarszych i najspokojniejszych demokracji na świecie. Tutaj monarchia konstytucyjna łączy się ze stabilnym systemem parlamentarnym, wolność słowa zagwarantowana jest w konstytucji, a zasada publicznego dostępu do dokumentów urzędowych została wprowadzona, aby zarówno politycy, jak i urzędnicy nie mieli w swojej pracy nic do ukrycia przed obywatelami, których reprezentują. Opinia publiczna i media mają prawo zwrócić się z prośbą o dostęp do dokumentów rządowych, sprawdzenie korespondencji itp.

  • Nr 6 – Komunikacja

W związku z tym, że Szwecja zajmuje znaczny obszar geograficzny a jej ludność jest bardzo rozproszona, kluczowe znaczenie dla rozwoju miała zawsze infrastruktura i komunikacja. Podjęte odpowiednio wcześnie działania mające na celu promocję cyfryzacji sprawiły, że Szwecja jest dziś jednym z najlepiej skomunikowanych państw na świecie i posiada jeden z najwyższych wskaźników penetracji komputerów, Internetu i urządzeń mobilnych. Co sprawia, że  kraj ten jest często wykorzystywany jako rynek testowy dla nowych usług i technologii.

Rozwój poprzez dialog

Szwecja czerpie korzyści z faktu posiadania wielu podstawowych elementów, np. stabilności gospodarczej, bezpieczeństwa, wolności słowa i otwartości. W środowisku pełnym ciekawości, kreatywności i chęci eksperymentowania ludzie mają szansę na rozwój własny, swoich  pomysłów oraz  ich testowania,  a także spotykania innych  osób, które podążają tą drogą.

Dzięki temu, autentyczny dialog stał się warunkiem niezbędnym do stworzenia innowacyjnego klimatu społecznego. Szwedzi podchodzą do niego bardzo poważnie, co widać na przykładzie sposobu, w jaki organizują wszystko, począwszy od dużych przedsiębiorstw a skończywszy na klastrach małych firm i innych obszarach kreatywnych wokół szkół wyższych.  Wpływ ten widać także w kulturzei obowiązujących normach w obszarze usług publicznych i w organizacjach politycznych. Hierarchie nie są powszechne, spotkania organizowane są często, a otwartość jest priorytetem.

Szwecja to kraina innowacji, z którą należy się liczyć oraz ważny obszar współpracy międzynarodowej. Wspólne tworzenie sprawia, że łatwiej jest stawić czoła globalnym wyzwaniom, z którymi wszyscy mamy do czynienia.

Źródło: SPCC/www.sweden.se

Zdjęcie: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se