Spółka INTERFERIE podpisała umowę z zachodniopomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Tym samym, jeden z ośrodków Spółki, Sanatorium Uzdrowiskowe „Argentyt” w Dąbkach będzie realizowało świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Tylko do końca grudnia br. wartość umowy wyniesie około 5 mln zł.

 

Umowa pomiędzy spółką INTERFERIE, a zachodniopomorskim oddziałem NFZ dotyczy uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci i dorosłych. Co istotne obiekt, w którym realizowana będzie umowa – Sanatorium Uzdrowiskowe „Argentyt” – specjalizuje się w leczeniu osób z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych. Umowa została zawarta na czas określony – do 31 grudnia 2018 roku.

– Sanatorium Uzdrowiskowe „Argentyt” od lat specjalizuje się w leczeniu dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które przebywają u nas wraz z opiekunami, a co więcej, Dąbki są dzisiaj największym polskim uzdrowiskiem, dedykowanym leczeniu i rehabilitacji najmłodszych. W najbliższych latach chcielibyśmy jeszcze bardziej wyspecjalizować się w obszarze dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego, miedzy innymi poprzez stworzenie jak najwyższych standardów medycznych oraz pobytowych, zarówno dla dzieci, jak również ich opiekunów. Bardzo się cieszę się, że ośrodek INTERFERIE w Dąbkach po raz kolejny będzie ważnym elementem lecznictwa dziecięcego w Polsce – mówi Robert Węglarz, Prezes Zarządu INTERFERIE S.A.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Argentyt” w Dąbkach specjalizuje się nie tylko w leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych, ale także narządu ruchu, reumatologii i endokrynologii.

 Kwota zobowiązań zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu wobec spółki INTERFRIE z tytułu realizacji umowy do końca 2014 roku wyniesie maksymalnie 5 096 091,00 złotych. Wartości z tytułu realizacji umowy w kolejnych okresach jej obowiązywania będą corocznie określane i uzupełniane.