Ambasada Macedonii informuje o możliwości inwestycji przez polskich przedsiębiorców w infrastrukturę turystyczną w tym kraju. Szczegóły w otrzymanym z Ambasady dokumencie tutaj

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl