Nowy porządek świata, a sposób naszego życia zmienia się szybciej niż moglibyśmy sobie
wyobrazić. Kto mógł przewidzieć, że przedsiębiorstwami, które przetrwają w pierwszym
kwartale 2020 r., będą tylko te, które mogą prowadzić działalność na odległości? Jest to
zmiana, której nigdy nie widzieliśmy i na którą wiele firm nie było przygotowane. Zmiany
już są i słuszne jest, że firmy uczą się dostosowywać do nowego trendu.
Fale zmieniają rynek pracy, a chociaż niektóre możliwości zanikają, inne pojawiają się na
powierzchni. Teraz chodzi o kwestię wartości. Ludzie, którzy są mniej wartościowi dla
swoich firm, tracą pracę. Niektóre stanowiska są puste i wymagają kompetentnych osób,
aby je podjąć. Pomiędzy innymi trendami, tę tematy będą przedmiotem tego artykułu,
ponieważ świat tak bardzo stara się wyjść z pandemii COVID-19.
W ubiegłym miesiącu Europa stała się epicentrum pandemii wirusy Covid-19, a kraje takie
jak Wielka Brytania, Polska, Francja, Hiszpania, między innymi, cierpią z powodu dużej
liczby ofiar. Doprowadziło to do kwarantanny, która zmieniła rynek pracy, jaki znaliśmy
wcześniej. Zmniejsza się zapotrzebowanie na pracę fizyczną, a rośnie na pracę
intelektualną. To po prostu mówi o jednej rzeczy: przyszłość, na którą czekaliśmy, już są
tutaj.

Wpływ kwarantanny na Europejski rynek pracy

W ostatnim raporcie kilka milionów wakatów są zagrożone, jeśli kwarantanna będzie trwać
przez miesiące. W rzeczywistości badanie było specyficzne dla zgłaszania, że około 1/5
wszystkich pracowników jest zagrożona. Można to ograniczyć tylko wtedy, gdy blokada w
Europejskich krajach zostanie wycofana w niektórych bardzo kluczowych sektorach.
Wskazuje to na fakt, że niektóre sektory gospodarki, które nie są uważane za niezbędne,
mogą dotknąć dna.
Dobra wiadomość jest jednak taka, że ludzie dostosowują swoje umiejętności i wiedzę
specjalistyczną do nowych ról. Podczas gdy w wielu hurtowniach, sklepach detalicznych,
hotelach, restauracjach i pubach dochodzi do drastycznej utraty miejsc pracy,
infrastruktura cyfrowa na świecie wspiera zdalne miejsca pracy. Jednak pomimo tych
zmian w naszym sposobie działania, gospodarka wciąż uderza. To po prostu mówi o
znaczeniu rynku pracy. Twoja praca jest ważna dla wzrostu i utrzymania kraju.
Krach na rynku pracy jest równoznaczny z krachem w gospodarce, a to wymaga ewolucji
w czasie rzeczywistym sposobu funkcjonowania rynku pracy. W przypadku krajów
napędzanych głównie przez rynek pracy kwarantanna spowodowała, że państwo
wkroczyło, aby złagodzić presję na rodziny, ale istnieje tylko limit czasu, przez jaki może to
trwać.
Ten wpływ jest obecnie szkodliwy dla rynku pracy, który kładzie nacisk na drastyczne
zmiany w przyszłości. Nie możemy powiedzieć, że część rynku pracy radząca sobie
skutecznie w tym okresie to odległa część miejsc pracy.
Świat się zmienił, nowy styl życia, powstaje działalność gospodarcza, powstają startupy, a
firmy działają całkowicie zdalnie. Rynek pracy szybko się zmienia i wydaje się, że wielu nie
uznaje tego faktu. To jest zmiana, a ty jako osoba poszukująca pracy, musisz być
przygotowany do tych zmian.

Rzeczywistość ofert pracy podczas pandemii COVID-19
Prowadzanie naszej pracy zmieniło się na zawsze. Ludzie, którzy nie są gotowi na tę
zmianę, pozostaną w tyle, chyba że nauczą się dostosowywać się do zmian. Ta zmiana
zachodzi w czasie rzeczywistym i bardzo niewielu ją dostrzega. Praca zdalna łączy kilka
firm.

Chociaż zmiana ta nie była jak dotąd łatwa, wciąż uczymy się, jak poprawić sytuację.
Ludzie zmieniają harmonogramy, aby dopasować je do nowych warunków, w których
muszą pracować już teraz. Zaczęło się od tego trudne. Jednak czas się pomógł
pracownikom w dostosowaniu.

Prawda jest taka, że zestaw umiejętności wymaganych do znalezienia pracy w tym
momencie różni się od oczekiwań. Teraz, aby zarabiać, potrzebujesz podstaw komputera,
połączenia z Internetem, inteligentnych urządzeń itp. Potrzebujesz tak zwanych soft skills,
wiedzy programistycznej, umiejętności pisania. Większość tych czynników nie była
konieczna w świecie sprzed Covidem. Jedno jest jednak pewne, że świat Covidów i świat
post-Covidów wymagają tych umiejętności.

Przepływ pracy firm został ułatwiony dzięki obecności e-maili, platform
wideokonferencyjnych, czatów i innych. Kilka firm rezygnuje z faktu, że nie wznowiłyby
pracy po zakończeniu pandemii COVID-19. Jeśli firmy mogą obecnie pracować całkowicie
zdalnie, nie trzeba wynajmować ani mieć fizycznej przestrzeni na spotkania. W ciągu kilku
miesięcy infrastruktura internetowa rozwinęła się do poziomu, który może ułatwić te
potrzeby.

Kolejną ważną zmianą – 8-godzinny okres pracy zostanie zatarty. Jest tak, ponieważ
pracownicy są cały czas online. Może to mieć wadę, ponieważ łatwo stracić poczucie
czasu przeznaczonego na pracę. Ciężar spoczywa wówczas na pracowniku, aby stworzył
system, który pasuje do pracy, czasu rodzinnego, czasu osobistego, wypoczynku itp.
Jednostka musi ustalić granicę, ponieważ tradycyjne granice czasu pracy już nie istnieją.
Utrudnia to pracownikom utrzymanie dobrej jakości życia, co oznacza, że nadszedł czas,
aby nauczyć się równoważyć pracę ze zwykłym stylem życia w zupełnie innych
warunkach.

Jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości?

W ostatnich latach pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, jak będzie wyglądać
przyszłość pracy, w jaki sposób roboty i inne zautomatyzowane systemy zastąpią ludzi. Te
spekulacje posunęły się dalej, aby przewidzieć przyszłość bardziej współpracujących
zespołów, potrzebę inteligencji emocjonalnej, między innymi czynnikami obrazującymi
potrzebę mądrzejszych ludzi w miejscu pracy. Wszystkie te spekulacje i prognozy z
pewnością nie przedstawiły perspektywy pandemii Covid-19. Kilka miesięcy temu nikt nie
uwierzyłby, że może dojść do wybuchu choroby, która rzuci świat na kolana i doprowadzi
do całkowitej blokady.
Podczas gdy wielu zgodziło się, że jest to rewolucja, a dowody są widoczne w sposobie, w
jaki obecnie wykonujemy pracę, oraz w sposobie, w jaki inni planują pracować po Covid-
19, nadal pozostaje kwestią globalną; czego będziesz potrzebować do pracy w
przyszłości.
Bez względu na to, jak niejasna jest obecnie przyszłość, niektóre czynniki i elementy z
pewnością wpłyną na sposób, w jaki będziemy pracować w przyszłości.

 Transformacja cyfrowa
Sposób, w jaki Internet sprzyja prace, na pewno będą innowacje i ewolucja. Świat science-
fiction, który zawsze widzieliśmy w telewizji, z pewnością zaatakuje nas szybciej, niż
kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Cyfrowa transformacja świata na pewno zostanie
przyspieszona. Informacja będzie dostępna dla każdego i dla wszystkich. Spowoduje to
szybsze wykonywanie zadań i większą elastyczność.
Ponadto, ze względu na większą koncentrację będzie na programach, nie ma potrzeby
prowadzenia obszernych prezentacji PowerPoint, co prowadzi do drastycznego skrócenia
czasu spędzanego na spotkaniu.
 Drastyczne zmniejszenie liczby menedżerów średniego szczebla i konsultantów
Pośrednicy i konsultanci od dawna są nieodłączną częścią tradycyjnego sposobu pracy.
Jednak musi to się zmienić, gdy będziemy iść naprzód w przyszłość. Zmniejszy się
zapotrzebowanie na kierowników projektów i asystentów wykonawczych, a role
menedżerów znikną. Zamiast menedżerów coraz więcej organizacji przyjmuje „liderów”.
 Zredukowane podróże służbowe
Podróże służbowe zawsze były ucieczką od pracy biurowej, ale to się zmienia, ponieważ
komunikacja między potencjalnymi partnerami, inwestorami i współpracownikami będzie
cyfrową. Możesz poszukiwać partnerów, komunikować z nimi, dotrzeć do podpisu
inwestorów i partnerów z innych krajów bezpośrednio z salonu. Ta rewolucja nadchodzi.
 Zwiększone wykorzystanie pracowników zdalnych i zewnętrznych
Jak dotąd Gig gospodarka dobrze sobie radziła. Jednak z pewnością wzrośnie liczba osób
pracujących zdalnie. Firmy będą dążyć do ograniczenia liczby pracowników, w razie
potrzeby zatrudniając zewnętrznych pracowników. Poza tym większość pracowników
zatrudnionych w pełnym etacie musiałaby również pracować z domu. To nowy świt do
pracy zdalnej.

Ostateczne ujęcie

Zmiana się dokonująca na świecie jest tak widoczna, jak to tylko możliwe, nawet
niewidomi ją widzą. Ważne jest jednak, aby przygotować się na przyszłość, bez względu
na to, jak niepewne to się wydaje. Musisz znać umiejętności cyfrowe i narzędzia, aby
przetrwać w przyszłości, która nas czeka. Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i
gotowości do podjęcia pracy rozpocznij poszukiwanie zdalnych ofert pracy w Europie
na  Jobsora