15 listopada 2014 r. została zawiązana Inicjatywa Klastrowa – Klaster Polski Radon.

Jej celem jest stworzenie na Dolnym Śląsku nowoczesnego, krajowego centrum lecznictwa radonowego w oparciu o wyniki badań i know-how członków Klastra Polski Radon, a przez to m.in.: wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk radonowych na globalnym rynku, czy też stworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w uzdrowiskach Dolnego Śląska. Wkrótce projekt wejdzie w kolejną fazę, w ramach której rozpoczęte zostaną badania pilotażowe nad skutecznością polskiego radonu.
W odpowiedzi na zadania stojące przed Dolnym Śląskiem, określone w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz wyzwania kompetencyjne, technologiczne i cywilizacyjne, w ubiegłym roku, takie instytucje, jak Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii i Medycyny Fizykalnej i Balneologii oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej i Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości zawiązały Inicjatywę Klastrową – Klaster Polski Radon. Do współpracy przystąpi również Uzdrowisko Lądek-Długopole, drugie po Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa uzdrowisko radonowe w Polsce.
 – Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie na Dolnym Śląsku nowoczesnego, krajowego centrum lecznictwa radonowego w oparciu o wyniki badań i know-how członków Klastra Polski Radon. Ale dla nas ważne jest również m.in. wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk radonowych na globalnym rynku, w tym m.in. Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa, czy Uzdrowiska Lądek-Długopole, a co za tym idzie, stworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w uzdrowiskach Dolnego Śląska, zapewnienie absolwentom wyższych uczelni atrakcyjnych miejsc pracy na Dolnym Śląsku, zwiększenie zakresu badań nad właściwościami radonu i jego wykorzystaniu w lecznictwie uzdrowiskowym, jak również promocja i ochrona zdrowia poprzez świadczenie edukacji zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie profilaktyki zdrowotnej – mówi Wojciech Krasoń, Prezes Zarządu Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU.
Dlatego też, zainicjowany klaster jest wyrazem zaangażowania się partnerów na rzecz wzmocnienia potencjału leczniczego i rehabilitacyjnego, jakim dysponują obszary, na których znajdują się zasoby wód radonowych.
Natomiast już wkrótce, na początku kwietnia br., w ramach inicjatywy klastrowej ruszą badania pilotażowe „Ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej w Świeradowie-Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem działania wód radonowych”. Pierwszy etap zakłada realizację badań na próbie 35 osób, którzy zostaną poddani terapii uzdrowiskowej. Grupę badaną stanowić będą pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu i towarzyszącymi zaburzeniami metabolicznymi. Pacjentom zalecona zostanie seria 10 zabiegów z poszczególnych typów terapii radonowej w zależności od potrzeb i rodzaju schorzenia.
Natomiast II faza projektu obejmie badanie dla grupy kontrolnej liczącej 15 osób. Pacjenci będą mieli zastosowaną do zbiegów wodę obojętną leczniczo oraz kinezyterapię oraz fizykoterapię. Do grupy kontrolnej zostaną wybrane osoby z tymi samymi obciążeniami zdrowotnymi i w tym samym przedziale wiekowym. Następnie wyniki badań zostaną ogłoszone poprzez m.in. publikacje naukowe, uczestnictwo przedstawicieli projektu w wydarzeniach branżowych oraz w pozostałych przedsięwzięciach o charakterze naukowo-badawczym.
Co istotne, kontynuacja tych badań planowana jest w II połowie tego roku w Uzdrowisku Lądek-Długopole.
Realizacja badań wiąże się z szerszym projektem podjętym w ramach inicjatywy klastrowej, a polegającym na uruchomieniu, w perspektywie pięciu lat Centrum Badawczo – Rozwojowego. Tym samym, celem pośrednim przeprowadzenia badań jest rozpoznanie właściwości leczniczych radonu i prezentacja skutecznych działań z użyciem wód radonowych w zakresie terapii i profilaktyki schorzeń metabolicznych, narządu ruchu czy terapii zespołu lękowo depresyjnego wywołanego przewlekłym bólem za pośrednictwem wód radonowych. W dalszym założeniu każdy kuracjusz kierowany do Centrum Leczenia Radonem, nie przedłuży leczenia w stanie niepełnosprawności, a więc szybciej powróci do zdrowia, jak również nie powiększy grupy osób nieczynnych zawodowo.
To oznacza, że właściwe ukierunkowana terapia będzie skracać okres leczenia, przyspieszać okres zdrowienia i powrót do pracy. Stąd najlepsze rozwiązania na podstawie wyników otrzymanych z podjętych badań pilotażowych, zostaną wskazane przy opracowaniu programu terapii i profilaktyki wodami radonowymi. A w dalszej perspektywie przyczynią się do zwiększenia skuteczności opieki zdrowotnej nad osobami czasowo wykluczonymi z rynku pracy, a szerzej życia społecznego.     
Zapraszamy na www.polskiradon.pl oraz na Interaktywną Mapę Klastrów, na którą wpisany został Klaster Polski Radon www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry.

 

***

Polska Grupa Uzdrowisk (PGU), została powołana do życia w 2011 roku. Obecnie jest największą, bo składająca się z sześciu kurortów, siecią uzdrowisk w całej Polsce, w składzie: Uzdrowiska Kłodzkie, a wraz z nim Uzdrowiska: Polanica, Duszniki i Kudowa, a także  Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa. Kurorty te posiadają najszerszą ofertą lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, w oparciu o unikatowe na skalę kraju i Europy surowce lecznicze, takie jak wody mineralne, borowina, świerk, czy solanka. To jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów, które mogą się pochwalić nie tylko całoroczną ofertą i wysoką jakością usług leczniczych i rehabilitacyjnych, ale także wielowiekową tradycją w lecznictwie uzdrowiskowym.
Polska Grupa Uzdrowisk to dzisiaj nie tylko tradycyjne lecznictwo i rehabilitacja oparta o naturalne produkty lecznicze i wyjątkowe warunki klimatyczne, ale także najwyższej jakości usługi rekreacyjne, regeneracyjne oraz kosmetyczne. Poprzez szeroką i różnorodną ofertę pobytów leczniczych, wypoczynkowych oraz SPA&wellness, Polska Grupa Uzdrowisk kreuje modę na wyjazdy do uzdrowisk, dzięki którym każdy z gości ma szansę na odpoczynek pod fachowym okiem lekarzy i specjalistów rehabilitacji. Dzięki temu propagowany jest zdrowy i aktywny styl życia. Ponadto, o komplementarności usług świadczy dostępność naturalnych produktów kosmetycznych oraz szerokiej gamy wód mineralnych, sygnowanych marką Staropolanka i Wielka Pieniawa, które są atutem każdego kurortu Polskiej Grupy Uzdrowisk.