Już po raz IX muzea z Mazowsza mogą wziąć udział w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. W tym roku kapituła konkursu wyłoni laureatów w czterech kategoriach – najciekawsza wystawa, najlepszy projekt edukacyjny, najciekawsze wydawnictwo muzealne oraz w kategorii otwartej. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 marca.

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” to konkurs, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń na Mazowszu. Mogą w nim wziąć udział wszystkie muzea, które mają swoją siedzibę na Mazowszu. Jest to dla nich doskonała szansa na zaprezentowanie swoich działań i osiągnięć z 2014 r.

W tym roku nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach: najciekawsza wystawa, najlepszy projekt edukacyjny, najciekawsze wydawnictwo muzealne oraz w kategorii otwartej, do której można zgłaszać m.in.: projekty artystyczne, gry miejskie, inscenizacje, wydawnictwa i projekty multimedialne itp.

Kapituła może również przyznać muzeom honorowe wyróżnienia, a także Grand Prix za wybitne zdarzenie muzealne realizowane w danym roku kalendarzowym, mające nieprzeciętne znaczenie dla całego mazowieckiego muzealnictwa.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Dodatkowo, formularz samego wniosku w wersji elektronicznej należy wysłać e-mailem na adres: wierzba@mazovia.pl. Wzór formularza jest dostępny na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 marca br. Zwycięzców konkursu poznamy we wrześniu br.