Półmetek realizacji projektu finansowanego ze środków UE

„Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie”

Projekt jest finansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe.

 

Wartość projektu 42 mln pln, w tym środki UE – 27,6 mln pln.

Zakończenie prac  planowane jest na 30 września 2014 roku.

 

Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem to najważniejsze zadanie w Programie Rewitalizacji Łazienek Królewskich 2011 – 2015 „plus” 80 mln pln.

Program Rewitalizacji obejmuje następujące obszary:

–        Rewitalizację Ogrodów Łazienkowskich

–        Konserwację i remont budynków

–        Konserwację kolekcji królewskiej

–        Nowoczesną infrastrukturę

–        Program Bezpieczne Łazienki 

–        Prace projektowe

W  latach 2011 – 2013 na realizację Programu Rewitalizacji wydatkowano 53,5 mln pln, z tego 29,9 mln pln w 2013 r.

                                                                                                                                                               

Projekt Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem został podzielony na trzy zadania:

 1.     Pałac na Wyspie

Od listopada 2012 r. prowadzone są prace remontowe Pałacu, które obejmują: wzmocnienie tarasów, ocieplenie i wymianę pokrycia dachu oraz konserwację elewacji wraz z wystrojem.

W wnętrzu Pałacu wymieniono instalacje elektryczne i przeprowadzono konserwację elementów oświetlenia,  zmodernizowany został system wentylacji i centralnego ogrzewania.

Zakończono konserwację Pokoju Kąpielowego, w Sali Balowej i Rotundzie trwają prace.  

W 2014 r. konserwacją zostaną objęte pozostałe sale na parterze Pałacu.

 2.    Otoczenie Pałacu na Wyspie

W 2013 r. przeprowadzono remont i konserwację widowni Amfiteatru oraz wykonano nową sieć cieplną w ogrodzie, która zasila 11 budynków.

W 2014 r. usunięty zostanie asfalt z alejek w otoczeniu Pałacu a rzeźby ogrodowe będą poddane pracom konserwatorskim.

3.     Wirtualne Muzeum

Integralną elementem projektu jest  przygotowanie  Wirtualnego Muzeum, na które składa się nowa strona internetowa, galeria dzieł sztuki oraz portal edukacyjny. 

Wirtualne Muzeum będzie uruchomione we wrześniu 2014 r.

 

W 2013 roku na realizację projektu Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie wydatkowano kwotę 16,4 mln pln, pozostałe środki w wysokości 26 mln pln będą wydatkowane w 2014 r.