–NAJNOWSZE WYDAWNICTWO ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH

8 maja br., w dniu imienin króla Stanisława Augusta, odbędzie się premiera książki „Tego roku w Paryżu. Korespondencja króla Stanisława Augusta z Feliksem Oraczewskim, 1782–1784”. Będzie to druga po pamiętnikach władcy publikacja tekstów źródłowych wydanych przez Muzeum Łazienki Królewskie w serii Biblioteka Łazienek Królewskich.

„Tego roku w Paryżu…” to zbiór 38 listów, będących zapisem prywatnego dialogu między Stanisławem Augustem a Feliksem Oraczewskim – polskim działaczem politycznym, pisarzem i publicystą. Korespondencja, która ukaże się drukiem po raz pierwszy, obejmuje lata 1782–1784 i dotyczy wyjazdu Oraczewskiego do Paryża. Relacja z podróży zawiera barwny, niepozbawiony złośliwych uwag opis Francji oraz życia politycznego i towarzyskiego jej mieszkańców.

Zbiór listów został opracowany na podstawie przechowywanego w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie zestawu rękopisów korespondencji. Na tle źródeł z epoki, jest to jeden z nielicznych przykładów tak kompletnego i interesującego zbioru listów w polskich archiwach. Jego publikacja stanowi ważny element badań nad polską epistolografią czasów Oświecenia.

Autorka: Aleksandra Janiszewska, historyk sztuki, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Pełni funkcję sekretarza i członka zarządu wydawnictwa w Fundacji Ośrodka Karta.

Premiera publikacji i spotkanie z autorką opracowania odbędzie się 8 maja o godz. 18.00 w Pałacu na Wyspie. Bezpośrednio przed premierą, o godz. 17:00, odbędzie się wykład dr Marii Czeppe „Znane i ukryte. Kobiety w życiu i w Pamiętnikach Stanisława Augusta”.