Według najnowszego raportu ONZ analizującego 130 krajów świata pod względem warunków dla zakupów on-line, kraje skandynawskie znajdują się w pierwszej dziesiątce najlepiej radzących sobie w tym zakresie państw.

Raport Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) ocenił możliwości i wyzwania związane z e-commerce na całym świecie.

W globalnym rankingu, Norwegia zajęła drugie miejsce, Finlandia trzecie,  Szwecja piąte a Dania siódme.  Krajem, który oferuje najwięcej na świecie ułatwień dla usług e-commerce, jest według tego badania Luksemburg. Polska została sklasyfikowana na 35. pozycji zestawienia globalnego, z wartością wskaźnika E-commerce na poziomie 66,5.

Badanie wykazało, że podczas gdy większość najpotężniejszych światowych firm branży e-commerce pochodzi  ze Stanów Zjednoczonych i Chin, to kraje skandynawskie odnotowują najlepsze wyniki w istotnych dla e-biznesu kategoriach, takich jak możliwość dostarczania przesyłek na adres domowy, ilość bezpiecznych serwerów na milion osób, liczba posiadaczy kart kredytowych, czy odsetek indywidualnych użytkowników internetu.

„Opracowany przez nas indeks pozwala porównać krajom swoją gotowość, a także wskazuje ich słabe i mocne strony w różnych obszarach procesu e-commerce. Należy do nich między innymi jakość infrastruktury internetowej i dostępność rozwiązań dotyczących płatności i dostawy”, czytamy w  komunikacie UNCTAD.

Najlepsze kraje dla działalności e-commerce, pierwsza dziesiątka (wraz z wartością wskaźnika E-commerce Index):

1.    Luksemburg  (91,7)
2.    Norwegia (88,3)
3.    Finlandia (88,1)
4.    Kanada (87,1)

5.    Szwecja (86,0)
6.    Australia (85,5)
7.    Dania (84,7)
8.    Korea Południowa (84,3)
9.    Wielka Brytania (84,2)
10.    Izrael (83,9)

Ranking jest częścią opracowanego przez ONZ międzynarodowego raportu „ Economy Report 2015” który zawiera listę wiodących na świecie witryn e-commerce (pod względem wartości towaru brutto). Według raportu są to: Alibaba Group (Chiny), Amazon (USA) i eBay (USA).

 

Źródło: unctad.org