Kraków ubiega się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022, w związku z czym ogłosił konkurs na logo. Zwycięski logotyp będzie służył identyfikacji wizualnej Krakowa jako miasta „Zgłaszającego się”. Będzie umieszczany na różnego typu materiałach informacyjno-promocyjnych wspierających kandydaturę.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani (osoby fizyczne i firmy), które odpowiednio mieszkają lub mają siedzibę na terenie Polski. W szczególności jest on adresowany do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni artystycznych, a także profesjonalnych artystów-grafików i projektantów. Prace można składać do 30 grudnia 2013 roku. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna do 31 tys. zł brutto (10 tys. zł za logotyp oraz dodatkowo 20 tys. zł, jeśli autor będzie posiadał odpowiednie uprawnienia oraz opracuje profesjonalną Księgę Znaku). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 1.04.2014 r.

Jak wyjaśnia PRoto.pl Joanna Kijowska z Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta, konkurs ma formułę otwartą z kilku powodów. „Po pierwsze dlatego, że jest skierowany szczególnie do studentów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni artystycznych oraz artystów-grafików – znaczna część z nich, z przyczyn formalnych, nie byłaby w stanie wystartować w przetargu. Co więcej, zależy nam na zbudowaniu szerokiego społecznego zaangażowania wokół idei ZIO 2022 w Krakowie – skierowanie konkursu wyłącznie do profesjonalnych firm nie pozwoliłoby zrealizować tego założenia” – powiedziała Kijowska.