Królewską Galerię Rzeźby, a w niej gipsowe kopie najsłynniejszych rzeźb starożytności   m.in. Grupy Laokoona, Herkulesa Farnese i Apolla Belwederskiego, będzie można oglądać od 21 czerwca w Łazienkach Królewskich.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nawiązuje do idei króla Stanisława Augusta, by powołać pierwsze w Polsce publiczne i nowoczesne muzeum.

Nowa ekspozycja Królewskiej Kolekcji Rzeźby Starej Oranżerii wiąże się z sensacyjnym odkryciem i restauracją malowideł ściennych w Foyer Teatru i Ogrodzie Zimowym. Zachowane projekty wystroju tych wnętrz, opracowane w latach 1787-1788 przez nadwornego architekta króla Jana Christiana Kamsetzera oraz inwentarz z 1795 roku dokumentują  planowany w tych czasach układ ekspozycji kolekcji rzeźby. Daje to unikalną szansę na przywrócenie oryginalnego wyglądu tego miejsca.

W Królewskiej Galerii Rzeźby na tle malowanej architektury z włoskim pejzażem w „Kolumnadzie Kamsetzera” eksponowane są najsłynniejsze kopie rzeźb świata starożytnego. Grupa Laokoona, Herkules Farnese, Flora Farnese, Apollo Belwederski, Meleager, Amazonka Matei ustawione są na kształt alei posągów we włoskich ogrodach – zaznacza Izabella Zychowicz, która w Łazienkach Królewskich kieruje pracami Ośrodka Sztuki.

Wśród najważniejszych rzeźb Królewskiej Galerii jest Grupa Laokoona (wykonana wg Pliniusza przez Agesandrosa, Athenodorosa i Polydorosa). Gipsowy odlew oryginalnej rzeźby, która znajduje się w Muzeach Watykańskich, wykonali dla Łazienek Królewskich specjaliści z Gliptoteki Berlińskiej. Kopie tego arcydzieła są w najsłynniejszych muzeach europejskich m.in.  w Rijksmuseum w Amsterdamie, The British Museum w Londynie i w Galerii Uffizi we Florencji.

Oglądając Grupę Laokoona warto zwrócić uwagę na jej „barokowy” styl, olbrzymią ekspresję, gwałtowność ruchów. Konserwatorzy z Gliptoteki w Berlinie, która posiada zbiór ponad 7000 form rzeźbiarskich i płaskorzeźb, wykonali odlew z XIX-wiecznej formy z zachowaniem historycznej technologii. Poza Grupą Laokoona niemieccy specjaliści wykonali dla nas odlewy Apolla Belwederskiego i Meleagera, jednego z bohaterów wyprawy po „złote runo” do Kolchidy  – opowiada Piotr Zambrzycki, główny konserwator Łazienek Królewskich.

Otwarcie Królewskiej Galerii Rzeźby to część projektu „Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego”. Projekt, którego wartość przekracza 18,5 mln zł, finansowany jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy Norweskich), ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz specjalnego programu Generalnego Konserwatora Zabytków – konserwacja obiektów i kolekcji królewskich.

Wernisaż Królewskiej Galerii Rzeźby zaplanowano na 20 czerwca. Otwarcie ekspozycji uświetni „Oratorium Pytyjskie” do tekstów Siedmiu Mędrców i Wyroczni z Delf. Spektakl, który rozegra się we wnętrzach Teatru Królewskiego, przygotował Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, a jego autorem jest twórca „Gardzienic”, reżyser Włodzimierz Staniewski.

W niedzielę 21 czerwca Królewska Galeria Rzeźby zostanie otwarta dla publiczności, a 22 czerwca zaplanowano specjalne oprowadzanie dla dzieci wraz z ich opiekunami.

Inauguracji Królewskiej Galerii Rzeźby towarzyszy wydanie katalogu „Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich” autorstwa Doroty Juszczak i Hanny Małachowicz. Publikacja zawiera opisy i zdjęcia 137 obrazów eksponowanych obecnie w Pałacu na Wyspie zgodnie inwentarzem z 1795 roku. Nowy katalog wydano dzięki współpracy Zamku Królewskiegow Warszawie i Muzeum Łazienki Królewskie. Kolejnym celem wspólnych badań nad królewską kolekcją obrazów jest naukowa reedycja całego katalogu Galerii malarstwa z 1932 r., dzieła wybitnego badacza Tadeusza Mańkowskiego.

Informacji w sprawie Królewskiej Galerii Rzeźby udzielają:
Izabela Zychowicz, Kierownik Ośrodka Sztuki, i.zychowicz@lazienki-krolewskie.pl, tel. 519 124 144
Piotr Zambrzycki, Główny Konserwator, p.zambrzycki@lazienki-krolewskie.pl tel. 519 135 303

 

REWITALIZACJA I KONSERWACJA ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH

Program Rewitalizacji i Konserwacji Łazienek Królewskich wartości 130 mln zł realizowany jest w latach 2010–2015.

Najważniejszym zadaniem był remont i konserwacja zabytkowych obiektów – Pałacu na Wyspie z Amfiteatrem, Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby oraz Pałacu Myślewickiego. Dzięki konserwacji kolekcji królewskich odrestaurowano 110 obrazów (100% kolekcji), 116 grafik (100% kolekcji), 247 rzeźb (70% kolekcji) i 50 mebli (25% kolekcji).

Rewitalizacja objęła 25 ha zabytkowych ogrodów (otwarcie osi widokowych, nowe nasadzenia, mała architektura, alejki); Ogrody: w otoczeniu Pomnika Chopina, przy Starej Oranżerii, Modernistyczny oraz Chiński. 8 km nawierzchni asfaltowej alejek wymieniono na mineralne, zainstalowano nowe sieci wodociągowe, energetyczne i ciepłownicze, monitoring obiektów i ogrodu oraz nowoczesną infrastrukturę (Wi-Fi w obiektach oraz ogrodzie).

Na realizację Programu w latach 2010-2015 pozyskano finansowanie z wielu źródeł w tym: z Funduszy Europejskich – 46 mln zł (POIiŚ) i 18 mln z Funduszy Norweskich (EOG), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, specjalnego Programu Generalnego Konserwatora Zabytków,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 10 mln zł, oraz środki dzięki Mecenatowi Prezydenta RP nad Rezydencjami Królewskimi  a także przekazane przez Klub Mecenasów Muzeum.

Wkład własny do projektów w łącznej wysokości 51 mln zł pochodził z dotacji MKiDN oraz środków wypracowanych przez  Muzeum.