Łączna wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2016 wyniosła 43,0 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 40,6 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 5,9 %. Wartość jednostkowych przychodów z tytułu organizacji imprez turystycznych w kwietniu 2016 r. wyniosła 38,1 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 32,5 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 17,2 %. Przychody z tytułu pośrednictwa w wyniosły 4,9 mln zł i były niższe o 39,5 % od przychodów analogicznego okresu 2015 roku, które wyniosły 8,1 mln zł.


Przychody ze sprzedaży tytułu organizacji imprez turystycznych w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku wyniosły 212,8 mln zł i są wyższe o 16,8 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku, które wyniosły 182,2 mln zł. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym wyniosły 17,8 mln zł i były niższe o 41,4% od przychodów analizowanego okresu roku 2015, które wyniosły 30,4 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku wyniosły 230,6 mln zł i są wyższego 8,5 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku, które wyniosły 212,6 mln zł.


Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w kwietniu 2016 r. wyniosła 38,1 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 32,5 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 17,2 %. Skonsolidowane przychody z pośrednictwa wyniosły 8,0 mln zł i były niższe o 32,8 % od przychodów analizowanego okresu roku 2015, które wyniosły 11,9 mln zł. Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w miesiącu kwietniu 2016 wyniosły 46,1 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 44,4 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 3,8 %.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku wyniosły 212,8 mln zł i są wyższe o 16,8 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku, które wyniosły 182,2 mln zł. Skonsolidowane przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym wyniosły 23,6 mln zł i były niższe o 37,6 % od przychodów analizowanego okresu roku 2015, które wyniosły 37,8 mln zł.


Łączne, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku wyniosły 236,4 mln zł i są wyższe o 7,5 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku, które wyniosły 220,0 mln zł.