Za działania public relations związane z debiutem marki Lamborghini w Polsce odpowiada agencja BrandLab.

Do jej zadań należy kontakt z mediami w związku z otwarciem pierwszego salonu marki w Polsce i organizacja konferencji prasowych. Projekt z ramienia BrandLabkoordynuje Agnieszka Różycka. Agencja nie zdradza szczegółów kontraktu. Wydarzenie z otwarcia salonu w Warszawie zostało zorganizowane przez agencję Focus Event.