Najlepsze placówki, najciekawsze zdarzenia muzealne, atrakcyjne projekty edukacyjne oraz interesujące wydawnictwa – Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba już wybrane. Spośród wszystkich 110 zgłoszeń kapituła konkursu wybrała najciekawsze inicjatywy ubiegłego roku. Wśród nagrodzonych pierwsze miejsca zajęli Muzeum Ziemi Błońskiej, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” jest kierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Nagradzane są w nim wszelkie muzealne inicjatywy zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy. Mazowieckie muzea w ten sposób mogą zaprezentować swoje działania, a dodatkowo otrzymać prestiżowe wyróżnienie. 

 

– Od 13 lat nagradzamy najlepsze muzealne placówki na Mazowszu. Z roku na rok zainteresowanie tym konkursem wzrasta i to nas bardzo cieszy. W tym roku muzealnicy zgłosili aż 110 przedsięwzięć. To dobrze, że na Mazowszu organizowanych jest tak wiele ciekawych i różnorodnych muzealnych zdarzeń. Ten konkurs to najlepszy dowód na rozwój mazowieckich muzeów – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk. 

 

W tym roku kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w aż pięciu kategoriach: najciekawsza wystawa zorganizowana w 2018 r., najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2018 r., najlepszy muzealny projekt otwarty zrealizowany w 2018 r., najciekawsze wydawnictwo muzealne lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną oraz kategoria „Niepodległa”. 

 

W ramach XIII edycji do konkursu zgłosiło się aż 110 inicjatyw z czego 5 wystaw przygotowanych zostało przez mniejsze muzea, 21 wystaw przez większe muzea, 19 projektów otwartych, 22 projekty edukacyjne, 23 wydawnictwa oraz 20 w Niepodległej. Spośród nich wybrano 18 najlepszych i przyznano 15 wyróżnień, a także nagrodę Grand Prix. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

 

Laureatami XIII  edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne- Wierzba” zostali: 

Grand Prix

Grand Prix otrzymał projekt pt. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”, zrealizowany przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

W kategorii „najciekawsza wystawa zorganizowana w 2018 roku”

 

Wystawy przygotowane przez mniejsze muzea:

– I miejsce zajęła wystawa pt. „Błonie -miasto na szlaku” – pierwsza stała wystawa inaugurująca działalność Muzeum Ziemi Błońskiej” zrealizowana przez Muzeum Ziemi Błońskiej,

– II miejsce zajęła wystawa pt. „wysnute nici” zrealizowana przez Muzeum im. Filipa de Girarda w Żyrardowie,

– III miejsce zajęła wystawa pt. „Życie codzienne żyrardowskich oficjeli” zrealizowana przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

 Wystawy przygotowane przez większe muzea:

– I miejsce zajęła wystawa pt. „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” zrealizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

– II miejsce zajęła wystawa pt. „Cykl wystaw: Warszawskie Teatrowisko 1. Teatrowisko Warszawskie w grafice i fotografii z przełomu XIX i XX wieku, 2. Teatr Letni w Ogrodzie Saskim, 3. Józef Zejdowski i teatr praski 1903-1957” zrealizowana przez Muzeum Teatralne,

– III miejsce zajęła wystawa pt. „90. urodziny warszawskiego ZOO” zrealizowana przez Muzeum Warszawskiej Pragi. 

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy wystawy:

 • Projekt pt. Wystawa czasowa „Obcy w domu. Wokół marca’ 68” zrealizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • „Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce” zrealizowana przez  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • „Wojciech Fangor. Optyczne wibracje” zrealizowana przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

W kategorii „najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2018 roku”

– I miejsce zajął projekt pt. „Muzeum w terenie. Etnograficzne reminiscencje filmowe” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

– II miejsce zajął projekt pt. „Muzeum Dostępne. Sztuka dla wszystkich” zrealizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,

– III miejsce zajął projekt pt. „Co jest zabytkiem? Projekt edukacyjny dotyczący historii Starego Miasta w Warszawie” zrealizowany przez Centrum Interpretacji Zabytku.

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy projekty edukacyjne:

 • „Niepodległość uskrzydla – edycja 2018” zrealizowany przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
 • „Wagon Kultury” zrealizowany przez Stację Muzeum  w Warszawie,
 • „Jednodniowe pobyty edukacyjne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” zrealizowany przez Muzeum Romantyzmy w Opinogórze.

 

W kategorii „najlepszy muzealny projekt otwarty zrealizowany w 2018 roku”

– I miejsce zajął projekt pt. „Badania, wydobycie i dokumentacja cyfrowa wraku największego statku śródlądowego średniowiecznej Europy – szkuty wiślanej z Czerska” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne,

– II miejsce zajął projekt pt. Zakończenie realizacji projektu „Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI” zrealizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej,

– III miejsce zajął projekt pt. „Łączy nas pamięć – uroczysty koncert z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim” zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt:

 • „Akademia Pana Jana. Witamy w naszej bajce” zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Iłży,

 

W Kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną”

– I miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” zrealizowana przez Muzeum Ludowych instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

– II miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Warszawskie Teatrowisko” wydane przez Muzeum Teatralne,

– III miejsce ex aequo zajęło: 

wydawnictwo pt. „Teren zabytkowy Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących” wydane przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego 

 wydawnictwo pt. „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości/In King Matt’s Poland. The 100th Anniversary of Regaining Independence, praca zbiorowa pod redakcją Tamary Sztymy i Anny Czerwińskiej” wydane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN a także wydawnictwo pt. Katalog wystawy „Nie tylko nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce” wydane przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały cztery  wydawnictwa:

 • „Polonia Restituta: 1919–1921, red. Tadeusz Skoczek; Polonia Restituta: 1914–1918, red. Tadeusz Skoczek, Tytuł serii: Polskie Powstania Narodowe” wydane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie,
 • „Muzeum Regionalne w Siedlcach” wydane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach,
 • „Park Rzeźby. Rozdział X: Weneckie Biennale na Bródnie. Olga Byrska, Sebastian Cichocki.” wydane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
 • „ Strefa dźwięków” – Maria Szymańska Ilnata wydane przez Muzeum Azji i Pacyfiku.

 

W kategorii „Niepodległa”

– I miejsce zajął projekt pt. Wystawa czasowa „W Polsce króla Maciusia. 100- lecie odzyskania niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,

– II miejsce zajął projekt pt. „Blask Orderów w 100- lecie odzyskania niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Łazienki Królewskie,

– III miejsce zajął projekt pt. „Znaki wolności. O trwaniu polskiej Tożsamości narodowej” zrealizowany przez Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały cztery projekty:

 • „Stulecie grupy Skamander” zrealizowany przez Muzeum  im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów,
 • Wystawa czasowa „Gwiazdy sportu w Niepodległej ” zrealizowany przez Muzeum Sportu i Turystyki.
 • Weekend patriotyczny „Ostrołęka dla Niepodległej” zrealizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej,
 • „ Rok setnej rocznicy 1918-2018” zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.