Fundacja „Mała Polska w Nepalu” („Little Poland in Nepal”) powstała w lecie 2015 r. w odpowiedzi na potrzebę pomagania ofiarom trzęsień ziemi w Nepalu, które nawiedziły ten kraj 25 kwietnia i 12 maja tegoż roku. Kataklizm pochłonął blisko 10 tys. istnień ludzkich, wiele setek tysięcy osób straciło swoje domy i dorobek życia. We wspieranie poszkodowanych zaangażowały się liczne instytucje, organizacje i ludzie z zagranicy, ale też sami Nepalczycy. Sujan Pandey i Magdalena Pietruszka-Pandey, prowadzący w tym kraju agencję trekkingową Exploring Nepal Treks & Adventures, w trakcie niesienia doraźnej pomocy mieszkańcom wsi wokół Katmandu wpadli na pomysł zbudowania w Nepalu „Małej Polski”. Do współpracy zaprosili dziennikarza telewizyjnego i wykładowcę Sławomira Matczaka. Swoją ideę realizują w miejscowości Dumre położonej ok. 30 km od Katmandu w regionie Sunkhani w dystrykcie Nuwakot. Osada ta została w całości zniszczona – kilkanaście tworzących ją zabudowań oraz miejscową szkołę trzeba wznieść od nowa. Oprócz tego w Dumre powstaje Dom Polski. Mają się w nim mieścić punkt medyczny, sala warsztatowa, pokoje dla wolontariuszy, biblioteka i laboratorium. „Mała Polska w Nepalu” będzie także otwarta dla Polaków odwiedzających ten kraj.


Na terenie osiedla powiewają polska i nepalska flaga, pracują tutaj razem wolontariusze z Polski i mieszkańcy wsi. Nepalczycy nie poddali się, odbudowują domy, szkoły i drogi. Również turyści wciąż przyjeżdżają do ich ojczyzny, bo nadal największym bogactwem tego kraju są majestatyczne Himalaje, wspaniali ludzie i bogata kultura.


„Mała Polska w Nepalu” to jednak nie tylko miejsce, czyli wieś Dumre, lecz coś znacznie więcej. U podstaw tej inicjatywy leży chęć niesienia długofalowej i wielowymiarowej pomocy różnym potrzebującym osobom, całym rodzinom i grupom społecznym. W ten sposób Polacy mogą dzielić się tym, co mają, z Nepalczykami – narodem biedniejszym i choć dotkniętym przez los, to wspaniałym, dumnym, życzliwym i otwartym.

 

Fundacja „Mała Polska w Nepalu”w pierwszej kolejności planuje odbudować Dumre. Potem będzie pomagać innym lokalnym społecznościom, a także finansować edukację ubogich zdolnych dzieci i leczenie chorych w trudnej sytuacji bytowej, wspierać osoby potrzebujące, niezamożne rodziny, kobiety chcące podjąć pracę zarobkową itp. Nepalczycy to cudowni ludzie, pogodni, przyjaźni, pogodzeni z losem. Są bohaterami dnia codziennego, bo nawet bez trzęsień ziemi muszą zmagać się z rozmaitymi trudnościami. Nigdy jednak się nie poddają i zawsze z uśmiechem na twarzy mierzą się z rzeczywistością.

               
Co ważne, każdy może włączyć się na różne sposoby w działalność organizacji i znaleźć szczęście w pomaganiu potrzebującym. Swoim patronatem objęli „Małą Polskę w Nepalu” m.in. ambasador Rzeczypospoliej Polskiej w New Delhi – Tomasz Łukaszuk, prezes Business Centre Club (BCC) – Marek Goliszewski, a także nasz magazyn „All Inclusive”. Więcej informacji na ten temat można otrzymać na stronie internetowej www.malapolskawnepalu.org lub pod adresem e-mailowym info@malapolskawnepalu.org.