temat    Podpisanie dwóch umów na unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka

miejsce    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
                        ul. Jagiellońska 26, sala na IV p.

czas        20 maja br., (wtorek), godz. 9:00

uczestnicy    Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
                         Wiesław Raboszuk – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
                         Paulina Tramecourt – Wiceprezes Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy
                         Ksiądz Jacek Dzikowski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta

Już wkrótce na terenie gminy Kampinos powstaną dwa nowe szlaki turystyczne. Będą to szlak wodny ,,Utrata’’ biegnący na odcinku Prusy – Żelazowa Wola – Konary o długości 26 km oraz szlak pieszo-rowerowy, wzdłuż którego powstaną dwie ścieżki edukacyjne. Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 466 tys. zł.  
Beneficjent drugiej umowy ¬– Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta w Słomczynie (pow. piaseczyński) przeprowadzi modernizację istniejącego już szlaku wodnego biegnący od Słomczyna poprzez Gasów aż do Płocka. Ponadto, wsparcie unijne przeznaczone zostanie na remont Domu Pielgrzyma, gdzie powstanie kompleksowa baza noclegowa. Wartość dofinansowania tego projektu to 482 tys. zł.

Jutro umowy na unijne dofinansowanie podpiszą wicemarszałek Leszek Ruszczyk i członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

Realizacja dwóch projektów będzie możliwa dzięki funduszom europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z Działania 6.2.

Serdecznie zapraszamy,