Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zaprasza do udziału w cyklu otwartych dyskusji na tematy filozoficzne i pokrewne filozofii. Proponujemy spotkania z wybitnymi przedstawicielami myśli społecznej, podczas których będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania, które ludzie od wieków zadawali i które wciąż na nowo stawiamy.

 

8 marca 2014 r. o godz. 16.00, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Pałacu na Wyspie odbędzie się kolejny wykład z cyklu „Medytacje filozoficzne”. Gościem spotkania będzie prof. Władysław Stróżewski, który poprowadzi rozważania na temat „Doświadczenie czasu, doświadczenie istnienia”. Cykl „Medytacji filozoficznych” jest organizowany przez Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską w Muzeum Łazienki Królewskie wspólnie z Fundacją na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Prowadzenie: prof. dr hab. Cezary Wodziński.

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona – prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: rsvp@lazienki-krolewskie.pl

 

Władysław Stróżewski – ur. w 1933 r. Uczeń J. Klingera, S. Swieżawskiego, M. A. Krąpca, R. Ingardena oraz I. Dąmbskiej. Absolwent filozofii na KUL (1955), gdzie obronił doktorat (1958). W 1968 r. habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego od 1958 r. do dziś jest wykładowcą. Wykładał również na KUL, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Tutor w Collegium Invisible. Wieloletni członek redakcji miesięcznika „Znak”, redaktor naczelny „Kwartalnika Filozoficznego”. Członek czynny Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Laureat Nagrody Krakowska Książka Miesiąca za zbiór esejów „O wielkości. Szkice z filozofii człowieka” (2002). Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Główne obszary badań: zagadnienie negacji i niebytu, problematyka twórczości, ontologia, aksjologia, metafizyka. Ostatnio opublikował: „Logos, wartość, miłość”, „Dialektyka twórczości”, „Ontologia”, „O wielkości. Szkice z filozofii człowieka”, „Istnienie i sens”.

 

Więcej aktualności na profilu www. facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie