W piątek 24 stycznia, podczas gali Osobowość Roku MICE Poland, poznaliśmy laureata tytułu Odkrycie Roku MPI Poland 2013. Został nim Miłosz Stanisławski, który pełni funkcję Dyrektora Generalnego hotelu Sound Garden w Warszawie.

 

          Miłosz jest trzecim zdobywcą tego wyróżnienia, przeznaczonego wyłącznie dla osób, które w ostatnich miesiącach z sukcesem debiutowały w polskiej branży spotkań. Tytuł Odkrycia Roku przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu MPI Poland Club oraz przedstawiciel miesięcznika MICE Poland.

„Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Członkom MPI Poland oraz wszystkim niezrzeszonym Profesjonalistom w branży, którzy choć przez chwilę pomyśleli o Miłoszu Stanisławskim jako potencjalnym Odkryciu Roku MPI – mówi laureat – Do 24 stycznia 2014 nie wiedziałem co oznacza otrzymać „prezent”, który zobowiązuje swoją wartością. Dziś obok ogromnej satysfakcji, odczuwam również ciężar tego zobowiązania. Jestem świadomy, że nagroda przyznana przez Ekspertów wiąże się z obserwacją i oceną moich działań w najbliższym roku. W związku z tym postaram się reprezentować branżę MICE i MPI Poland z pełnym zaangażowaniem.

Wyróżnienie chciałbym dedykować zespołowi Sound Garden Hotel. Ludzie, z którymi pracuję obdarzyli mnie zaufaniem i lojalnie z pełnym przekonaniem o słuszności, podążają w kierunku jaki wspólnie założyliśmy dla Hotelu. W związku z tym za ewentualne niepowodzenia rozliczycie mnie, ale kolejne sukcesy zawsze będziemy świętować razem.”