– wykład profesor Magdaleny Środy
w Łazienkach Królewskich

Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza 15 stycznia o godzinie 18:00 do Pałacu na Wyspie na wykład prof. Magdaleny Środy „Moralność życia publicznego”. Będzie to kolejne spotkanie w ramach cyklu „Medytacje filozoficzne” organizowanego przez Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską  i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Jesteśmy przekonani, że moralność jest czymś uniwersalnym, jednolitym, teonomicznie uzasadnionym. Tymczasem moralność składa się z różnych, odmiennych sfer: prywatnej, społecznej, obywatelskiej, ogólnoludzkiej. W każdej z nich obowiązują inne wartości, inne zasady, inne zobowiązania. Szczególnie radykalny podział występuje miedzy sferą tego co prywatne i tego co publiczne. Zwracali na to uwagę Leo Strauss, Hannah Arendt, J. Habermas. Treścią wykładu będzie próba odpowiedzi na pytania jakie są historyczne przyczyny tego podziału, aksjologiczne konsekwencje i w jaki sposób teoria „sfer moralnych” przekłada się na praktykę.
Profesor UW, dr hab. Magdalena Środa pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i problematyką gender. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz  książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” (2003), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010), „Mała książeczka o tolerancji” (2010). Jest redaktorem ETYKI oraz Rady Naukowej „Przeglądu filozoficznego”; jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW), członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas.

Aktualności z Muzeum Łazienki Królewskie dostępne są na stronie http://www.lazienki-krolewskie.pl,
na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie