zamówienie za 2,5 mln zł

Ministerstwo Spraw Zagranicznychposzukuje firmy, która przygotuje zagraniczną kampanię promującą Polskę, z wykorzystaniem przypadających w 2014 roku rocznic. Ponieważ pierwsza z nich mija już 12 marca (15 lat członkostwa w NATO), resort wybrał procedurę przyspieszonych negocjacji.

 

„Rok 2014 będzie kluczowym momentem dla popularyzacji marki Polska na świecie. Szereg okrągłych rocznic związanych z najnowszą historią Polski, tj. 25 lat od obalenia komunizmu, 15 lat członkostwa w NATO oraz 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej (rocznic „10-15-25”) stanowi szczególną okazję do spotęgowanych działań bazujących na pozytywnym wydźwięku tych rocznic celem wzmocnienia wizerunku Polski poprzez przedstawienie zagranicznej opinii publicznej naszego kraju i jego sukcesów” – czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.  Jak wyjaśnia resort, wydatki na kampanię mają być pokryte ze środków budżetowych MSZ przeznaczonych do wydania w 2014 roku. Dlatego nie było możliwości wcześniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

Całkowity budżet kampanii – wraz z realizacją – obejmujący wszystkie elementy w tym wynagrodzenie wykonawcy oszacowano na kwotę 2 499 999,60 zł brutto. W zamian resort oczekuje koncepcji działań PR oraz działań w mediach społecznościowych, ich realizacji oraz ewaluacji. Dodatkowo wybrana firma musi przez cały czas trwania umowy utrzymywać biuro w Wielkiej Brytanii, która będzie kluczowym rynkiem. Pozostałe rynki docelowe to Niemcy, kraje skandynawskie i kraje Beneluksu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 12 lutego. Do drugiego etapu dopuszczonych zostanie 5 firm.